Doelstellingen


Uitreden

Jongeren de mogelijkheid te schenken op verantwoordelijke wijze een boot te beheren is een manier om hun te helpen hun leven en vrijheid te beheren, in alle respect voor de anderen en het teamwerk. 

Spijtig genoeg is het voor de grote meerderheid van jongeren echter een onmogelijke droom om te kunnen beschikken over een boot. 

De vzw heeft zich tot doel gesteld eigenaar te worden van boten, ze te renoveren, te onderhouden en ze ter beschikking te stellen van jeugdorganisaties : Sea Scouts, Marinekadetten, organisaties voor minder gegoede jongeren, kinderen van de rechter, enz… 

De boten worden gratis ter beschikking gesteld in ruil voor hulp bij de renovatie, of nog door skipper te zijn voor anderen jeugdorganisaties.

Het objectief is een sociale emulatie te ontwikkelen rond een gemeenschappelijke passie : het zeilen.

 

Overdragen

Naast de overdracht van scheepsbouwtechnieken en het maritieme patrimonium wenst de vereniging een samenwerkingsgeest te ontwikkelen tussen jongeren et minder jongeren rond de gemeenschappelijke passie van het zeilen.

De vzw richt zich tot alle jeugdorganisaties, ongeacht gender, oorsprong, overtuiging of religie, voor zover iedereen zijn gelijke respecteert en bereid is van anderen te leren om zich te perfectioneren.

Sociale Emulatie

In haar projecten, evenals op het niveau van de navigatie wenst de vereniging een sociale emulatie te stimuleren, en jongeren van verschillende horizonten te betrekken in de projecten.

De finaliteit van de aktie van het Maritiem is het zeilen mogelijk te maken voor minder gegoede jongeren.
 

In eerste instantie heeft de vereniging zich gericht tot de Sea Scouts en Marinekadetten, omwille van hun zeilervaring.
 

De tweede stap bestaat erin de minder gegoede jongeren toe te laten in contact te komen met het varen op 'grote boten' in een veilig en geruststellend kader. 
 

Tenslotte zullen de jongeren die gemotiveerd zijn verder te evolueren in het zeilen geïntegreerd worden in ervaren zeilteams.