Varen


         

Het eerste objectief van Maritiem Atelier is kansarme jongeren toegang te verstrekken tot het zeilen met kajuitzeiljachten. Daartoe ontwikkelden we een vloot van boten die door de vereniging vernieuwd of nieuw gebouwd werden. In tegenprestatie voor het gebruik van de boten vragen we een kleine bijdrage in de kosten en verwachten we van de gebruikers dat ze 1° meehelpen bij het onderhoud ervan en 2° dat ze een beetje van hun vrije tijd opofferen om andere activiteiten voor kansarme jongeren mee te helpen omkaderen. Minstens één persoon aan boord moet over het aangepaste vaarbrevet en een VHF licentie beschikken.

Dankzij deze activiteit kon de vereniging sedert het begin van haar activiteiten meer dan 10.000 man-dagen vaargenot bieden aan jonge Brusselaars.

klik op de foto voor de beschrijving van het schip

 

Jonathan

Jonathan

Javelot                                 Penguin

          Penguin

Zinneke en Uilenspiegel

 

 

Het uit 1934 daterende houten motorschip 'Ti Punch' werd in 2016 ter beschikking gesteld van de Brusselse afdeling van het Koninklijk korps Marinekadetten, die niet meer beschikten over een vaarwaardig schip

De 'Orca', een Trismus 32 die de vereniging in 2012 renoveerde, werd overgedragen aan een jongere die via de nautische activiteit van Maritiem atelier en van de Seascouts van het 140e FOS zijn roeping gevonden heeft.