Press Blog


Een nieuw bouwproject voor Maritiem Atelier

2022-05-16 12:19:58

Maritiem Atelier legt in de komende weken de basis van een nieuw solidair bouwproject: de replica van de statiesloep van Leopold I, welke in 1835 te Antwerpen gebouwd werd en diende tot in 1911 voor statiebezoeken, haven inspecties of nog om Adrien de Gerlache te onthalen bij zijn terugkeer uit Antarctica in 1899.

De originele decors zijn bewaard in het Koninklijk Legermuseum.

Wij zunnen het project realiseren in een geplande tijdsspanne van twee jaar op de site van de Solidaire Watersportpool aan de Werkhuizenkaai 20 als een sociaal inclusie project. Naast kansarme jongeren, senioren, buurtbewoners, psychiatriche patiënten e.d. zullen artiesten en ambachtslui ons bijstaan voor de verwezenlijking van de decoratieve elementen.

De Koning Boudewijnstichting steunt het project door o.m. schenkingen fiscaal aftrekbaar te maken via rekening BE10 0000 0000 0404 van de KBS, MET VERMELDING VAN DE REFERENTIE 623/3706/70051

Van harte bedankt bij voorbaat voor uw steun !

Een derde Brusselse Bantrysloep

2022-03-28 06:48:37

Na "Zinneke" in 2014 en "Uilenspiegel" in 2016, werd op zaterdag 26 maart de derde Bantry sloep "Resilience" op de Brusselse jachthaven BRYC te water gelaten.

De sloep werd in 2004 in de omgeving van Parijs gebouwd onder de naam "Val Maubuée", en recent aan Maritiem Atelier geschonken. De zware herstelling ervan vergde zo'n 850 werkuren die de laatste vijf maanden door vrijwilligers werden gepresteerd op de site van de Solidaire Watersport Gemeenschap te Brussel.

Thans is de boot ter beschikking gesteld van de roeivereniging SNUB, die hem zal gebruiken voor roeiactiviteiten voor borstkankerpatiënten. De restauratie werd gefinancierd door privé donatoren, de Vlaamse Overheid, de COCOF en de Stad Brussel.

Het roeiprogramma voor borstkankerpatiënten "Pink Rowing" werd op punt gesteld door de SNUB, ism het Instituut Bordet en de ULB teneinde de patiënten te helpen zich moreel en fysiek terug op te bouwen.    klik hier om contact op te nemen

Hier kan u de video van de tewaterlating bekijken

Beeldmateriaal: Quentin Joschko

De Koning Boudewijn Stichting steunt weerom Maritiem Atelier

2022-03-28 01:59:28
De Koning Boudewijn Stichting ondersteunde in het laatste decennium verschillende initiatieven van Maritiem Atelier en doet dit weerom door Maritiem Atelier een 'project rekening' toe te kennen voor de bouw van de replica van de statiesloep van koning Leopold I. De oorspronkelijke sloep werd in 1835 te Antwerpen gebouwd en diende de staat tot in 1911. De oorspronkelijke decoratieve elementen zijn bewaard in het Legermuseum te Brussel. Alle giften die aan Maritiem geschonken worden op rekening BE10 0000 0000 0404 met mededeling 623/3706/70051 genieten aldus van fiscale aftrekbaarheid ten belope van 45%. Van harte bedankt aan de KBS en alle schenkers !

Een (nieuwe) Bantrysloep voor Antwerpen

2022-03-28 01:45:12
Daar de oorspronkelijk voor Antwerpen bestemde Bantrysloep terug naar Brussel kwam voor zware bestelling en aldaar onder de nieuwe naam "Resilience" zal worden gebruikt voor roei activiteiten voor borstkankerpatiënten, besloot Maritiem Atelier de Bantrysloep "Uilenspiegel" voor Antwerpen te bestemmen. Ze werd daar op 23 maart op het Galgenweel te water gelaten en staat er ter beschikking van de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De directie wenst eveneens activiteiten op te starten voor kansarme jongeren uit Antwerpen, gecoacht door studenten. Maritiem Atelier verheugd zich op deze nieuwe initiatieven in Antwerpen. Binnenkort een regatta tussen Gent (Carolus Quinto), Antwerpen (Uilenspiegel) en Brussel (Zinneke) ???? Wij staan er klaar voor !

Schenking van de Javelot aan Oostende voor sociale activiteiten

2021-12-19 01:58:01

Via de schenking van onze Carter 37 'Javelot' aan de vzw Oostende Voor Anker (OVA) concretiseert Maritiem Atelier een nieuw sociaal partnership.

Hoewel de boot uitstekende zeilcapaciteiten heeft, was hij enigszins onderbenut en ontbrak het hem wat zorg. Na gesprekken met RNSYC, BRYC, het Koninklijk Werk IBIS te Oostende, de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen en Oostende Voor Anker is gebleken dat er een gemeenschappelijke interesse is voor het gebruik van de boot voor sociale inclusie -en vormingsactiviteiten, maar dat daarvoor een lokale focus noodzakelijk is.

De vzw Oostende Voor Anker leek ons de meest efficiënte partner, die bovendien eveneens onze sociale waarden deelt. De formele overdracht vond plaats op donderdag 17 december en wij hopen dat Hubert Rubbens en zijn Oostendse team in de komende jaren nog vele honderden man-dagen sociaal vaargenot zullen kunnen bieden aan jongeren en sociale doelgroepen.

De schenking kadert eveneens in onze strategische visie sociale activiteiten te kunnen bewerkstelligen, o.m. door de bouw en renovatie van boten, eerder dan er gewoon 'eigenaar' van te zijn

 

"De Eenhoorn" recruteert bemanningsleden

2021-09-29 02:56:08

Na de geslaagde eerste testen onder zeil van juli jl. gaat Maritiem Atelier op zoek naar toekomstige bemanningsleden voor "De Eenhoorn" (La Licorne).

Het is de bedoeling om via een aantal ééndaagse vormingen op het Kanaal zoveel mogelijk toekomstige bemanningsleden op te leiden et vertrouwd te maken met de specifieke complexiteit van het dwarsgetuigde zeilen. Uit deze personen zal dan gepikt worden om de toekomstige reizen te kunnen organiseren.

Kandidaten kunnen zich inschrijven via onze facebookpagina.

"Resilience", een 3e Bantrysloep voor Brussel

2021-09-29 02:49:20

Brussel zal eerstdaags een 3e Bantrysloep in haar nautisch patrimonium hebben. Het beteft de Parijse sloep "Val Maubuée", welke te Brussel zal worden gerestaureerd en daarna zal worden ter beschikking gesteld worden van de roeiclub SNUB Aviron aan de Werhuizenkaai. De boot zal daar specifiek worden gebruikt voor roei activiteiten voor dames die borstkanker hebben gehad. De boot zal dan ook herdoopt onder de naam 'Resilience'.

Dit type roei activiteiten is medisch gezien bijzonder nuttig en efficient voor de heropbouw van weefsels na een borstkanker.

Sedert een tiental jaren bestaan in verschillende steden 'Pink Rowing' activiteiten, voornamelijk met zgn 'Dragon Boats'. Het is echter de eerste keer dat een van de 82 replica's van de originele 'Bantry Sloep' van 1796 specifiek voor dit type activiteiten zal worden aangewend.

De Eenhoorn onder volle zeilen op het Grevenlingenmeer

2021-07-27 04:20:46

Omwille van de sanitaire crisis konden de testen onder zeil van de Eenhoorn vorig jaar niet plaatsvinden. Tussen 4 en 20 juli 2021 reisde de Eenhoorn , begeleid van de Javelot, naar het Grevenlingenmeer in Nederland om er de testen onder zeil uit te voeren. Niet alleen gedroeg de boot zich mooi op motor op de Schelde en de Oosterschelde, maar de testen onder zeil verliepen vlekkeloos.

We konden zelfs een dag de bemanning vrijaf geven om de Juniors van het 140e FOS Seascouts 'Roodbaard' aan boord te nemen voor een unieke zeilervaring.

Onze aanwezigheid lokte de nieuwschierigheid van tientallen Nederlandse, Begische en Duitse bezoekers naar de boot, en ook de pers interesserde zic aan onze unieke 'Spiegelboot'

De fotograaf Quentin Jo maakte een geweldige video van de eerste zeildag.

 

Multimodaal zeilkamp op het Grevenlingenmeer

2021-07-03 10:54:52

Parallel met het Solidaire Zomerkamp voor jongeren in Toulon, organiseert Maritiem Atelier een 'Multimodaal zeilkamp' op de Grevenlingen in Zeeland. Naast de Eenhoorn, die er haar zeiltesten doet, zullen ook de 'Javelot', de 'Jonathan' en de Bantrysloep 'Uilenspiegel' aldaar aanwezig zijn. De twee laatsten worden bemand door Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard', die op bepaalde dagen dan weer de Eenhoorn en de Javelot zullen vervoegen.

Aldus is het bedoeling zoveel mogelijk mensen op te leiden voor het zeilen met de Eenhoorn, de kajuitzeiljachten en de Bantrysloepen.

Solidair Zomerkamp in Toulon

2021-07-03 10:28:10

De Corona-perturbaties hebben ons niet belet onze sociale actie verder te zetten !

In de traditie van de Solidaire Zomerkampen vertrekt de bantrysloep 'Zinneke' van 8 tem 24 juli naar Toulon met een bemanning van Brusselse jongeren. In Toulon zal ze de Franse Bantrysloep 'Eaudouce' van de Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien Les Villas (Troyes) vervoegen voor twee weken culurele en sportieve uitwisseling.

Van harte Bedankt aan Fabienne Daisomont, die het Brussels team leidt.

Pages