Blogs


Dankzij de steun van verschillende sponsors en schenkingen is het project om een replica te bouwen van de praalsloep die in 1835 voor koning Leopold I werd gebouwd te Antwerpen, thans concreet geworden. In september vorig jaar begon aldus de aanmaak van de 88 spanten, de spiegel, de boeg en de kielbalk. Thans werden al deze stukken voor het eerst tijdelijk samengebracht en zien we de omvang en de vorm van de boot concreet worden.

De bouw is opgezet als een participatieve scheepswerf, waarbij jongeren, senioren, psychiatrische -en kankerpatiënten, scholen en jeugdbewegingen deel kunnen nemen op vrijwillige basis.

Om deel te nemen aan het project : info@maritiematelier.be

Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar via de Koning Boudewijnstichting : BE10 0000 0000 0404 met bericht 623/3706/70051

Het Leuvense advocatenkantoor IMPACT ADVOKATEN, welk in het raam van haar ethische en sociale grondslagen solidaire projecten ondersteunt, heeft einde december besloten Maritiem Atelier te ondersteunen voor de verwezenlijking van het bouwproject van de replica van de Belgische 'Koningssloep'. Dit project is opgezet als een participatieve scheepswerf, waarbij vrijwilligers, omwonenden, jongeren, senioren, psychiatrische patiënten, kankerpatiënten, scholen en jeugdbewegingen actief deelnemen aan de bouw.

De financiële steun, ten bedrage van 7.000€ zal uitsluitend worden ingezet voor de aankoop van materialen voor de bouw ervan.

VAN HARTE BEDANKT aan Impact Advocaten !!!

De Nationale Loterij en Vice Eerste Minister Vincent van Peteghem bevestigden recent hun steun aan Maritiem Atelier via de toekenning van een uitzonderlijke subsidie voor het project 'Solidaire navigatie'. 

De subsidie zal prioritair worden aangewend voor de aankoop van bouwmaterialen voor de bouw van de Koninklijke statiesloep van Leopold I, de renovatie van een gedeelde veiligheidsrib en een aantal duurzame investeringen op de site van de Solidaire Watersportpool aan de Werkhuizenkaai te Brussel.

Van HARTE bedankt aan de Nationale Loterij en de spelers !

De legendarische Tall Ships Race deed dit jaar terug aan te Antwerpen en de Eenhoorn werd speciaal uitgenodigd om er eveneens aanwezig te zijn, hoewel we niet deelnamen aan de regatta's.

Het was een waar genoegen om er deel uit te maken van de de 'zeekathedralen' en de geweldige spirit van de deelnemende jongeren te kunnen delen. De organisatie en het onthaal in de 'Koekestad' was geweldig !

Afspraak op de volgende editie te Antwerpen in 2026 !

Voor het tweede zeilseizoen van de Eenhoorn op een rij op de Grevenlingen in Zeeland was het goede weer dit jaar wél op de afspraak. De tijdens het jaar getrainde teamleden volgden mekaar gedurende drie weken op en we konden quasi elke dag onder zeil uitvaren. Verschillende maneuvers konden aldus onder zeil worden uitgevoerd en een topsnelheid van 5,2 knopen onder zeil bereikt zonder enig probleem.

Een geïmproviseerd stagzeil liet toe om tot 50° van de wind op te loeven, wat de berekeningen van Jan Snacken bevestigd en zal leiden tot de aanschaf van 4 extra stagzeilen.

De volgende stap zal ons in 2023 naar zee voeren, waarschijnlijk in Oostende, mits voorafgaande extra stabiliteitsstudie.

Maritiem Atelier legt in de komende weken de basis van een nieuw solidair bouwproject: de replica van de statiesloep van Leopold I, welke in 1835 te Antwerpen gebouwd werd en diende tot in 1911 voor statiebezoeken, haven inspecties of nog om Adrien de Gerlache te onthalen bij zijn terugkeer uit Antarctica in 1899.

De originele decors zijn bewaard in het Koninklijk Legermuseum.

Wij zunnen het project realiseren in een geplande tijdsspanne van twee jaar op de site van de Solidaire Watersportpool aan de Werkhuizenkaai 20 als een sociaal inclusie project. Naast kansarme jongeren, senioren, buurtbewoners, psychiatriche patiënten e.d. zullen artiesten en ambachtslui ons bijstaan voor de verwezenlijking van de decoratieve elementen.

De Koning Boudewijnstichting steunt het project door o.m. schenkingen fiscaal aftrekbaar te maken via rekening BE10 0000 0000 0404 van de KBS, MET VERMELDING VAN DE REFERENTIE 623/3706/70051

Van harte bedankt bij voorbaat voor uw steun !

Na "Zinneke" in 2014 en "Uilenspiegel" in 2016, werd op zaterdag 26 maart de derde Bantry sloep "Resilience" op de Brusselse jachthaven BRYC te water gelaten.

De sloep werd in 2004 in de omgeving van Parijs gebouwd onder de naam "Val Maubuée", en recent aan Maritiem Atelier geschonken. De zware herstelling ervan vergde zo'n 850 werkuren die de laatste vijf maanden door vrijwilligers werden gepresteerd op de site van de Solidaire Watersport Gemeenschap te Brussel.

Thans is de boot ter beschikking gesteld van de roeivereniging SNUB, die hem zal gebruiken voor roeiactiviteiten voor borstkankerpatiënten. De restauratie werd gefinancierd door privé donatoren, de Vlaamse Overheid, de COCOF en de Stad Brussel.

De Koning Boudewijn Stichting ondersteunde in het laatste decennium verschillende initiatieven van Maritiem Atelier en doet dit weerom door Maritiem Atelier een 'project rekening' toe te kennen voor de bouw van de replica van de statiesloep van koning Leopold I. De oorspronkelijke sloep werd in 1835 te Antwerpen gebouwd en diende de staat tot in 1911. De oorspronkelijke decoratieve elementen zijn bewaard in het Legermuseum te Brussel.

Alle giften die aan Maritiem geschonken worden op rekening BE10 0000 0000 0404 met mededeling 623/3706/70051 genieten aldus van fiscale aftrekbaarheid ten belope van 45%.

Van harte bedankt aan de KBS en alle schenkers !

Daar de oorspronkelijk voor Antwerpen bestemde Bantrysloep terug naar Brussel kwam voor zware bestelling en aldaar onder de nieuwe naam "Resilience" zal worden gebruikt voor roei activiteiten voor borstkankerpatiënten, besloot Maritiem Atelier de Bantrysloep "Uilenspiegel" voor Antwerpen te bestemmen.

Ze werd daar op 23 maart op het Galgenweel te water gelaten en staat er ter beschikking van de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De directie wenst eveneens activiteiten op te starten voor kansarme jongeren uit Antwerpen, gecoacht door studenten.

Maritiem Atelier verheugd zich op deze nieuwe initiatieven in Antwerpen.
Binnenkort een regatta tussen Gent (Carolus Quinto), Antwerpen (Uilenspiegel) en Brussel (Zinneke) ????
Wij staan er klaar voor !

Via de schenking van onze Carter 37 'Javelot' aan de vzw Oostende Voor Anker (OVA) concretiseert Maritiem Atelier een nieuw sociaal partnership.

Hoewel de boot uitstekende zeilcapaciteiten heeft, was hij enigszins onderbenut en ontbrak het hem wat zorg. Na gesprekken met RNSYC, BRYC, het Koninklijk Werk IBIS te Oostende, de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen en Oostende Voor Anker is gebleken dat er een gemeenschappelijke interesse is voor het gebruik van de boot voor sociale inclusie -en vormingsactiviteiten, maar dat daarvoor een lokale focus noodzakelijk is.

De vzw Oostende Voor Anker leek ons de meest efficiënte partner, die bovendien eveneens onze sociale waarden deelt. De formele overdracht vond plaats op donderdag 17 december en wij hopen dat Hubert Rubbens en zijn Oostendse team in de komende jaren nog vele honderden man-dagen sociaal vaargenot zullen kunnen bieden aan jongeren en sociale doelgroepen.

De schenking kadert eveneens in onze strategische visie sociale activiteiten te kunnen bewerkstelligen, o.m. door de bouw en renovatie van boten, eerder dan er gewoon 'eigenaar' van te zijn

 

Pages