Stage zeezeilen naar Ramsgate

19 Apr 2014

Het Maritiem Atelier heeft als einddoel kansarme jongeren toegang te verlenen tot het zeilen met kajuitjachten. Veiligheid en vorming van de omkadering zijn dan ook een prioriteiten in onze aktie. Een eerste praktijk stage 'zeilen op zee' werd dan ook georganiseerd voor van 13 tot 17 april op de Noordzee. Twee theorie vormingen gingen eraan vooraf.
Met een mooie windkracht 5 tot 6 trokken de 'Javelot' en de 'Mambo Tango' van Michel Deleers naar Duinkerken en later naar Ramsgate om terug te keren naar Nieuwpoort, waar nog een dagje manoeuvers werden geoefend. Daarna werd de 'Javelot' naar haar tijdelijke ligplaats in Terneuzen gebracht.
De deelnemers konden aldus proeven aan navigatie, weerbericht, VHF, zeilen bij nacht en manoeuvreren onder verschillende omstandigheden.
Het enthoesiasme van de deelnemers blijkt uit een commentaar in het logboek "10 miljard maal bedankt voor deze 5 dagen en 140 mijl zeilen, die het Maritiem Atelier ons schonk".