Gebruik van de ganse vloot tijdens de vakantiemaanden

14 Jul 2015

Na het grote onderhoud te hebben gedaan van de Javelot -en hem in een nieuw rood kleedje te hebben gezet- vertrok de boot terug naar zijn thuishaven te Terneuzen onder commando van Jan Snacken. Vandaar vertrok hij op 10 juli met de Orca voor een twee weken lange zeiltocht met de Seascouts van het 140e FOS.

Tegelijkgertijd waren ook de de Ti-Punch en de Jonathan gebruikt in Zeeland voor het zomerkamp van de aspiranten.

Op 1 augusus vertrekt Zinneke naar Brouwershaven voor het tweede Solidair Zomerkamp voor kinderen van de rechter. Daar zal ze, naast de Penguin, de Jonathan en de Ti Punch, mee deel uitmaken van de vloot die de jongeren zal inwijden in het zeilgenot.