Multimodaal zeilkamp op het Grevenlingenmeer

03 Jul 2021

Parallel met het Solidaire Zomerkamp voor jongeren in Toulon, organiseert Maritiem Atelier een 'Multimodaal zeilkamp' op de Grevenlingen in Zeeland. Naast de Eenhoorn, die er haar zeiltesten doet, zullen ook de 'Javelot', de 'Jonathan' en de Bantrysloep 'Uilenspiegel' aldaar aanwezig zijn. De twee laatsten worden bemand door Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard', die op bepaalde dagen dan weer de Eenhoorn en de Javelot zullen vervoegen.

Aldus is het bedoeling zoveel mogelijk mensen op te leiden voor het zeilen met de Eenhoorn, de kajuitzeiljachten en de Bantrysloepen.