Een nieuw bouwproject voor Maritiem Atelier

16 May 2022

Maritiem Atelier legt in de komende weken de basis van een nieuw solidair bouwproject: de replica van de statiesloep van Leopold I, welke in 1835 te Antwerpen gebouwd werd en diende tot in 1911 voor statiebezoeken, haven inspecties of nog om Adrien de Gerlache te onthalen bij zijn terugkeer uit Antarctica in 1899.

De originele decors zijn bewaard in het Koninklijk Legermuseum.

Wij zunnen het project realiseren in een geplande tijdsspanne van twee jaar op de site van de Solidaire Watersportpool aan de Werkhuizenkaai 20 als een sociaal inclusie project. Naast kansarme jongeren, senioren, buurtbewoners, psychiatriche patiënten e.d. zullen artiesten en ambachtslui ons bijstaan voor de verwezenlijking van de decoratieve elementen.

De Koning Boudewijnstichting steunt het project door o.m. schenkingen fiscaal aftrekbaar te maken via rekening BE10 0000 0000 0404 van de KBS, MET VERMELDING VAN DE REFERENTIE 623/3706/70051

Van harte bedankt bij voorbaat voor uw steun !