De Nationale Loterij steunt Maritiem Atelier

31 Jul 2022

De Nationale Loterij en Vice Eerste Minister Vincent van Peteghem bevestigden recent hun steun aan Maritiem Atelier via de toekenning van een uitzonderlijke subsidie voor het project 'Solidaire navigatie'. 

De subsidie zal prioritair worden aangewend voor de aankoop van bouwmaterialen voor de bouw van de Koninklijke statiesloep van Leopold I, de renovatie van een gedeelde veiligheidsrib en een aantal duurzame investeringen op de site van de Solidaire Watersportpool aan de Werkhuizenkaai te Brussel.

Van HARTE bedankt aan de Nationale Loterij en de spelers !