Press Blog


Gebruik van de ganse vloot tijdens de vakantiemaanden

2015-07-14 07:57:32

Na het grote onderhoud te hebben gedaan van de Javelot -en hem in een nieuw rood kleedje te hebben gezet- vertrok de boot terug naar zijn thuishaven te Terneuzen onder commando van Jan Snacken. Vandaar vertrok hij op 10 juli met de Orca voor een twee weken lange zeiltocht met de Seascouts van het 140e FOS.

Tegelijkgertijd waren ook de de Ti-Punch en de Jonathan gebruikt in Zeeland voor het zomerkamp van de aspiranten.

Op 1 augusus vertrekt Zinneke naar Brouwershaven voor het tweede Solidair Zomerkamp voor kinderen van de rechter. Daar zal ze, naast de Penguin, de Jonathan en de Ti Punch, mee deel uitmaken van de vloot die de jongeren zal inwijden in het zeilgenot.

Bantry sloepen wereldwijd

2015-07-14 07:47:20

Zinneke Brussels heeft het initiatief genomen een geïllustreerde lijst van alle Bantry sloepen ter wereld op te stellen. De afficionados kunnen de laatste versie van de lijst hier downloaden.

Zinneke en Penguin voor het eerst onder zeil

2015-04-19 10:16:33
Zinneke kende zijn eerste week onder zeil van 10 tem 17 april 2015 te Kortgene op het Veerse Meer. Onder een stralende zon ontdekte een team Brusselse Seascouts van het 75e het genot met een Bantry sloep te varen. Na een korte theoretische inleiding en een morgen aan de roeiriemen werden fok, grootzeil en bezaan gehesen en gleed de boot met elegantie over het water. Haar lengte, felle kleuren en haar emmergetuigde zeilen trokken snel de aandacht van de omliggende zeiljachten en paparazzi's op de kades. Na een paar eerste testwendingen vond de bemanning snel haar ritme en begreep ze dat de boot teamwerk, discipline en feilloze coordinatie vergt. Naast Laetitia de Viron, die vorig jaar deelnam aan de Atlantic Challenge in de Morbihan, konden verschillende kwartiermeesters (skippers) de boot in handen nemen en vond de bemanning snel haar geliefkoosde posten. Ook voor Penguin, de in 2011 gebouwde Mackinaw Boat, was het een première. De boot bleek al vlug uiterst snel(Hij hield zelfs een 'Draak' bij !), elegant en makkelijk bestuurbaar te zijn, tot grote genot van de bemanningsleden. 'S avonds vonden presentaties plaats over de geschiedenis van de boot, de International Atlantic Challenge, evenals spontane debriefings. Na een week zeilen was het enthousiasme unaniem en kunnen we ervan uitgaan dat verschillende deelnemers eveneens deel zullen uitmaken van het team dat Brussel zal vertegenwoordigen op de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Oprichting van de vzw Zinneke Brussels

2015-02-22 06:04:30

Op 21 februari 2015 werd de vzw Zinneke Brussels officieel opgericht. Statutair heeft de vereniging als hoofddoelen, over alle grenzen van levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur en gender heen:

Het beheer en onderhoud van de Brusselse Bantry Bay sloep “Zinneke”, evenals elke andere boot die haar toelaat haar maatschappelijke actie te verwezenlijken;

De organisatie van sportieve, culturele en sociale activiteiten; De ontplooiing van jongeren bevorderen via het aanleren van navigatie;

Een sociale werking te ontwikkelen rondom haar projecten;

Deelnemen aan nationale en internationale nautische activiteiten en wedstrijden;

de nodige vormingen organiseren.

 

Haar eerste roeping is jongeren toegang te verlenen tot het zeilen en het roeien, maar andere gebruikers kunnen eveneens op haar beroep doen : roeiers, senioren, organisaties die een teambuilding willen organiseren, socio-culturele happenings, enz...

 

Philippe Schwarzenberger, voorzitter van de vereniging, heeft als hoofdobjectief met een Brussels team deel te nemen aan de International Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken. Het zal niet evident zijn tegen dan een competitief team gevormd te krijgen en de verplaatsing naar Denemarken te financieren, maar waar een wil is, is ook een weg !

 

Met dit objectief voor ogen is begin april een eerste zeilstage voorzien op het Veerse Meer, zal Zinneke deelnemen aan de 'Semaine du Golfe' in Bretagne medio mei, aan Oostende Voor Anker, aan de 'Pardon de Marchienne'in september en zal een internationale roeiwedstrijd worden georganiseerd te Brussel op 3 oktober. De vereniging heeft o.m. als eigenschap dat zowel de gebruikers, het steuncomité als ervaren zeilers in haar schoot vertegenwoordigd zijn.

 

Zo hebben onder meer de 3 Brusselse Sea Scouts Eenheden en de Brusselse afdeling van het Koninklijk Korps van de Marinekadetten bij rechte hun plaats in de Algemene Vergadering indien ze dit wensen. Andere verenigingen die actief zijn op sportief gebied, jongerenwerking of socio-culturele verenigingen kunnen eveneens lid worden.

 

Het Maritiem Atelier, dat in 2014 de Bantry Bay sloep 'Zinneke' bouwde, heeft de boot officieel aan de nieuwe vereniging Zinneke Brussels toevertrouwd.

Jaarverslag 2014

2015-01-28 09:05:19

Het Jaarverslag voor het werkingsjaar 2014 is beschikbaar ! Klik hier voor downoad.

Zinneke te water

2014-11-12 08:23:37

Onder een stralende herfstzon werd op zaterdag 8 november 2014 de Brussels Bantry Bay sloep te water gelaten. In bijzijn van vele getuigen doopte Mady Fobert, de bezieler van de BRYC-zeilschool, de boot uitbundig met Brussels Kriekenbier. Daarna plaatste Philippe Schwarzenberg een Euro-munstuk onder de grootzeilmast en haalde Nicolas Joschko de geschiedenis van de 'Bantry Longboat' aan, evenals de objectieven en de in bijna 3 jaar activiteit behaalde resultaten. Onmiddellijk na de tewaterlating roeiden de Brusselse, Antwerpse en Gentse Sea Scouts onder het skipperschap van Laetitia de Viron gedurende enkele uren. Met de 1.380 werkuren sluit zich het avontuur van de bouw van de boot, maar begint er een nieuw, nl het mogelijk maken voor generaties jongeren toegang te verkrijgen tot het zeilen en roeien, met als objectief deel te kunnen nemen aan de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Reportage TVBrussel : Klik hier

Video van de bouw: klik hier

Zinneke getuigd

2014-10-22 12:39:13
Zinneke's masten werden vorig weekeinde voor de eerste maal in hun mastvoeten gezet. Haar aanwezigheid op de BRYC-kade oogst waardering van de passanten. Afspraak op 8 november voor de tewaterlating !

Zinneke binnenkort te water !

2014-10-22 12:31:37
Zinneke, de Bantry Bay sloep die het Maritiem Atelier in februari jl aanving in het Lakense Byrrh-gebouw, zal binnekort het water in kunnen gaan. Maar vooreerst moest de anderhalve ton wegende boot uit zijn 3 meter hogere werkplaats worden gehaald en getransporteerd. Beide operaties waren een succes dankzij de vele vrijwilligers en het Tubeekse transportbedrijf Wim Dick. De tewaterlating zelf is voorzien op zaterdag 8 november om 14 uur bij de BRYC.

Een nieuwe motor voor de Orca

2014-10-22 12:19:35
Orca, de Trismus 32 die de vereniging vorig jaar toegeschonken kreeg werd deze maand uitgerust met een nieuw Volvo Penta motor. Tijdens een eerste testvaart tussen Brussel en Walsoorden konden we vaststellen dat hij perfect functionneert. Van harte bedankt aan de sponsors en het team van Plaisance Diffusion die de motor installeerde.

Het Maritiem Atelier organiseert een zomerkamp voor kansarme jongeren.

2014-08-20 08:52:17

Sedert twee jaar en half is de vzw Maritiem Atelier actief in het ter beschikking stellen van zeiljachten aan jeugdorganisaties als de Sea Scouts of nog de Marine Kadetten. De finaliteit van de vereniging is echter het mogelijk te maken dat kansarme jongeren toegang kunnen krijgen tot het zeilen, omkaderd door o.m. ervaren Sea Seascouts.

Het is in dit opzicht dat de vereniging medio 2013 een samenwerking aanging met de Molenbeekse "Cité Joyeuse", die sedert een eeuw wezen, geplaatste en gehandicapte jongeren herbergt. Na een aantal ontdekkingsdagen te hebben georganiseerd op het kanaal, waar de jongeren de Ti Punch konden besturen, organiseerde het Maritiem Atelier tussen 6 en 15 augustus haar eerste solidair zomerkamp in Zeeland, waaraan een tiental jongeren van de Cité Joyeuse deelnamen.

De eersten vertrokken de 6e vanuit Brussel op de Ti Punch naar Wemeldinge, waar de Javelot, de Jonathan en de rest van de jongeren hen vervoegden. Van daaruit vertrokken we naar het Grevelingenmeer, waar de meerderheid van de jongeren voor de eerste keer in een tent sliepen en er het genot van een (Scouts)kamp ontdekten. Daar de totaliteit van de varende kaders Sea Scouts zijn, vaarde de expeditie onder de vlag van de Internationale Scouting Federatie. Ondanks weinig aangepaste weersomstandigheden, met windstoten tot 8 BF, konden we de jongeren een ongelooflijke ervaring meegeven, waar bruinvissen, zeehonden, meeuwen, krabben, vissen en kwallen eveneens bijdroegen tot de nodige afwisseling. Verschillende jongeren interesserden zich aan de navigatie, het kaartlezen, de knopen, het weerbericht of nog de VHF. Allen vroegen ons het experiment volgend jaar over te doen.

Een van de jongeren plaatste het volgende bericht op Facebook : (vert.) "Ik vond de zeilstage en het kamperen geniaal, ondermeer omdat je er leert tenten op te zetten en af te breken, vuur te maken, eten klaar te maken, de afwas te doen en Nederlands te praten. Samengevat in gemeenschap te leren leven en een boot te beheren, de naam van de touwen te kennen, manoeuvers te doen enz... Ik hoop dat jullie dit volgend jaar weer overdoen ! Bedankt voor de onvergetelijke ervaring !"

Het Maritiem Atelier wenst alle vrijwilligers die aan het kamp deelnamen van harte te danken, evenals de vzw Omnes Pro Uno, die de expeditie financieel ondersteunde.

Hier vind u enkele fotos van de expeditie.

Pages