Press Blog


8.000 man-dagen zeilgenot

2018-08-12 12:46:17
De vzw Maritiem Atelier heeft sedert haar oprichting in 2012 8.000 man-dagen zeil-roei-en vaargenot kunnen bieden aan Brusselse jongeren ! In totaal werden de verschillende boten 996 dagen gebruikt. De duizenden werkuren om de boten te boten te bouwen, te renoveren en te herstellen tellen we inmiddels niet meer. Van harte bedankt aan alle vrijwilligers, medewerkers, Sea Scouts, Marinekadetten, begripsvolle partners, sponsors en overheden die dit mogelijk maakten.

De Eenhoorn ondersteund door de overheid

2018-06-14 09:52:19
Na de prestigieuze Bruocsella prijs te hebben gewonnen kreeg het bouwproject van de Eenhoorn eveneens de financiële steun van de Haven van Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeente Anderlecht en de Stad Brussel, welk ons toelaat de bouw ervan te versnellen. Van harte bedankt voor deze steun en erkenning !

Kiellegging van de 'Eenhoorn'

2018-05-14 10:50:33
Op 24 april werd de kiellegging van de 'Eenhoorn' officieel gevierd te Anderlecht. De Anderlechtse schepen Fabrice Cumps bevestigde het muntstuk dat naar maritieme traditie onder de grote mast werd gespijkerd. Het is de betrachting om het schip einde 2018 nog te water te kunnen laten om daarna de masten en het want aan te maken op de BRYC-site. Als alles verloopt volgens schema zouden de eerste proefvaarten in de lente van 2019 kunnen plaatsvinden. Onze betrachting is het schip in 2019 nog op de vijvers van het kasteel van Versailles te kunnen laten varen, 350 jaar nadat het eerste schip door Colbert werd besteld om de jonge Lodewijk XIV aan de marine te interesseren.

De bouw van de Eenhoorn in een stroomversnelling

2018-02-07 02:08:18
Einde december 2017 werden alle geprefabriceerde delen van de 'Eenhoorn' naar het COOP-gebouw aan de Demedtskaai te Anderlecht verhuisd om er te worden geassembleerd. Aldus werden de 44 spanten gemonteerd, evenals het achterkasteel, de boeg en het boegbeeld. De kielbalk werd op 2 februari gezaagd en de effectieve bouw zal begin maart aanvangen. Sponsors en schenkingen voor dit ambitieuze project zijn van harte welkom !

7.000 man-dagen overschreden

2017-08-18 01:51:40
Sinds de oprichting einde 2011 schonk het Maritiem Atelier niet minder dan 7.000 man-dagen vaargenot aan Brusselse jongeren. In totaal werden de verschillende boten 900 dagen gebruikt. Deze cijfers houden geen rekening met de dagen die de Orca en de Ti punch totaliseerden sedert we ze afstonden aan anderen jongerenorganisaties. De stichters hadden in hun wildste dromen noiit gedacht zulke resultaten te behalen en wij danken dan ook alle vrijwilligers, donors en financierende instanties om dit mogelijk te hebben gemaakt.

5e editie van het Solidair Zomerkamp

2017-08-17 03:45:51
Voor de 5e keer organiseerde het Maritiem Atelier haar Solidair Zomerkamp voor kansarme jongeren van 5-12 augustus. Deze keer werd besloten het kamp met Bantry sloepen te organiseren en een internationale uitwisseling te bevorderen. Aldus werd een samenwerking opgebouwd tussen de vzw Zinneke Brussels, de MJC van St Julien des Villas (Troyes in Frankrijk)en het Maritiem Atelier. De jongeren uit beide landen genoten aldus een week zeilgenot op zee te Oostende met de sloepen "Audouce" en "Zinneke", begeleid door de "Javelot" en omkaderd door oud Sea Scouts en vrijwilligers van de vereniging. Naast navigatie op zee werden ook vormingssessies georganiseerd rond het gebruik van de VHF, het bijhouden van het logboek, maritieme terminologie, het bouwen van de Bantry sloepen en het aanleren van zeemansliederen. Tevens werd ook een bezoek gebracht aan de Mercator en het historisch centrum van Brugge. Gelet op het succes van de internationale formule worden soortgelijke projecten onderzocht voor de volgende jaren. Onze dank aan de RYCO voor de logistieke steun.

Vorming roeiriemen bouwen in Gent

2016-03-28 12:09:54
Op vraag van het Gentse Carolus Quinto team organiseerde het Maritiem Atelier op 26 en 28 maart een vorming roeiriemen maken. Een aantal van hun riemen waren inderdaad stuk of versleten en daar een nieuwe riem makkelijk 700€ kost deden ze beroep op onze ervaring. Resultaat : een prachtige roeiriem en 6 personen gevormd die thans de nodige riemen kunnen maken en herstellen. Ons Brussels team van de Zinneke zal dus de Carolus Quinto met evenwaardige riemen confronteren tijdens de Atlantic Challenge te Roskilde.

Waterschade aan de Javelot

2016-03-28 11:58:26
De winterstormen hebben waterschade veroorzaakt aan de Javelot. Met bijna een halve meter water in de kajuit hebben de batterijen, de motor en een deel van de electrische installatie ernstig geleden. Dankzij het snelle ingrijpen van de Havenmeester van de Mercatormarina en de verantwoordelijken van de vereniging kon het ergste vermeden worden. Een technicus ontfermt zich begin april over de motor en we hopen dat de boot tegen midden april weer operationeel zal zijn.

Zinneke neemt deel aan de Atlantic Challenge 2016

2016-01-02 12:59:43

De Brusselse Bantry sloep Zinneke werd geselecteerd om deel te nemen aan de International Atlantic Challenge van 2016. Deze vindt plaats tussen 16-23 juli te Roskilde in Denemarken.

Tijdens de vorige editie in 2014 in Bretagne waren 13 landen vertegenwoordigd, elk met een team van jongeren van 15-25 jaar. Tijdens de IAC moeten de verschillende teams een reeks proeven afleggen :

  • Regatta onder zeil
  • Roeiregatta,
  • navigatie
  • "Captain's gig" waarbij een prominent persoon moet worden aan boord genomen op de meest elegante wijze
  • Op sleeptouw nemen van een andere boot
  • Het overbrengen van een zak vanaf de kade
  • Man overboord
  • Gemengde regatta roeien en zeilen,
  • ....

We zoeken nog een paar bemanningsleden

Voor meer info : www.atlanticchallenge.org

Zinneke Trophy 2015

2015-11-18 07:13:36

Het Maritiem Atelier, Zinneke Brussels en de BRYC organiseerden op 3 oktober 2015 de eerste  "Zinneke Trophy", een internationale roeiwedstrijd tussen Bantry sloepen . De datum viel net op de eerste verjaardag van Zinneke op de BRYC en het weer was stralend voor deze eerste bijeenkomst, die 3 boten betrof : "Y d'Ille" uit Rennes, "Profils pour l'Avenir" uit Dunkerkenen onze Brusselse Zinneke. Naast een 5km lange roeiwedstrijd op het kanaal namen de boten deel aan een aantal proeven die regelrecht uit de Atlantic Challenge kwamen : de 'slalom zonder roer', de 'Captain's bag' en de 'Captain's Daughter' - Bij ons "Madam Chapeau". De proeven na de wedstrijd in het BRYC Clubhouse waren eveneens de moeite waard. De Zinneke Trophy ging naar Duinkerken, Zinneke werd 2e en Y d'Ille hiend aan haar derde plaats op het podium. De deelnemers en organisatoren waren wild enthoesiast en een tweede editie is gepland op 1 oktober 2016 !

Video montage  by Quentin Joschko

Reportage TVBrussel by David Nassel

Pages