Press Blog


Het Maritiem Atelier vangt steevast het sociale luik van haar actie aan:

2013-05-17 05:10:51

Het Maritiem Atelier en de vzw "La Cité Joyeuse" hebben besloten samen te werken om de minder gegoede jongeren welke deze laatste onder haar vleugels heeft (Kinderen van de rechter, motorisch gehandicapten, wezen en kinderen met gedragsstoornissen) toegang te verstrekken tot het zeilen.

De bedoeling is een samenwerking op lange termijn te ontwikkelen met gemotiveerde jongeren.

Een eerste ontdekkingstocht met de Ti Punch is gepland op zaterdag 15 juni a.s.

De 'Cité Joyeuse' werd opgericht in november 1914 om oorlogswezen op te vangen. In de loop der jaren ontwikkelde de instelling haar actie onder de invloed van Dr Decroly, Nicolas Smelten en Arnaud Fraiteur. Meer dan 12.000 jongeren genoten van de opvang van de Cité Joyeuse over de jaren heen.

Voor meer info over de "Cité Joyeuse" : www.lacitejoyeuse.be

 

Ti Punch en Jonathan op avontuur in Zeeland

2013-04-21 09:08:54

De Pionniers van de 75e Sea Scouts eenheid vertrokken tijdens de paas(lente)vakantie met de Ti Punch en de Jonathan op avontuur naar Zeeland. Ondanks het voor het seizoen koude weer hebben ze zich keigoed geamuseerd. Een onaangename verassing bij hun terugkeer was echter het feit dat de sluis van Zemst voor drie dagen gesloten was, welk hun zeilverlof met enkele dagen verlengde.

De Jonathan werd achtergelaten op zijn nieuwe ankerplaats in Brouwershaven, waar hij ter beschikking blijft voor zeilverblijven van jongeren op het Grevelingenmeer. Naast de 5 slaapplaatsen van de Jonathan laten 2 extra tenten aan boord het mogelijk er met een team van een tiental personen te gaan zeilen, zelfs voor een kort weekend. De Penguin zal eerstdaags de Jonathan komen vervoegen.

De ervaring die de respectieve Sea Scouts eenheden opdoen met de boten van het Maritiem Atelier laat hen toe minder gegoede jongeren te integreren in hun volgende zeiltrips.

De vloot breidt uit dankzij de aanwinst van een 'Trismus 32'

2013-03-21 03:06:26

Het Maritiem Atelier kreeg deze week een 10 meter lange kajuitzeiljacht van het type "Trismus 32" toegeschonken.

De boot, welke in de zeventiger jaren door de Brusselse tandarts-scheepsarchitect Patrick Van Goidsenhoven (pseudo 'Patrick Van God') werd ontworpen, is kottergetuigd en is gekenmerkt door zijn twee pivoterende zwaarden. De boot laat toe om met een team van 6-8 man op zee te varen en werd door het Maritiem Atelier herdoopt onder de naam "Orca", op voordracht van jongeren van de Sea Scouts .

Het schip sliep de laatste tien jaar op de kade van de BRYC toen de eigenaar het ons schonk omwille van onze sociale aktie naar jongeren toe. Wij danken hem van harte voor zijn gulle initiatief !

Er is herstellingswerk aan de romp en de veiligheidsuitrusting dient op niveau te worden gebracht, maar we hopen hem tegen de zomervakantie operationeel te hebben dankzij de hulp van de jongeren die vorig jaar met onze boten vaarden en de financiële steun van onze partners.

De Sea Scouts van het 140e FOS hebben de boot reeds gereserveerd voor hun zomerkamp op de Noordzee, tesamen met de 'Jonathan' en de 'Ti Punch'.

Het Maritiem Atelier bouwt een "Bantry Bay Yawl"

2013-02-10 02:59:27

Het Maritiem Atelier is begonnen met de bouw van een 11m60 lange "Bantry Bay Yawl" in hout. Dit type boot werd gebruikt door de Franse en Britse Marines tijdens de Napoleontische oorlogen. Hij is emmergetuigd met drie zeilen en wordt bemand door een team van 13 man, waarvan 10 roeiers.

De sloep van de Franse Admiraal Nielly werd na een falikant afgelopen militaire expeditie in 1796 op het strand te Bantry (Ierland) achtergelaten en opgeborgen in Bantry House. De boot werd in 1977 in prima staat teruggevonden, werd gerestaureerd en pronkt thans in het Ierse Maritiem Museum te Dublin als het oudste bestaande schip van de Franse Marine.

In de jaren 1990 en 2000 werd een oproep gedaan om replica's van de boot te bouwen en er bestaan thans zo'n +/- 70 'Bantry Bay Yawls' overheen de wereld, waarvan slechts ééntje in België, nl. te Gent : de Carolus Quinto.

Om de twee jaar groepeert de Atlantic Challenge International Bantry jollen uit 16 landen met hun teams van 15 tot 25 jaar oud. Het Maritiem Atelier hoopt haar jol op tijd af te krijgen om met een Brussels team te kunnen deelnemen aan de Atlantic Challenge 2014 in de Morbihan.

De Brusselse Bantry Bay Yawl zal gebouwd worden door een team jongeren, omkaderd door ervaren mentors.

Activiteitenverslag 2012

2013-01-16 09:18:00

De vzw Maritiem Atelier heeft het genoegen u het activiteitenverslag 2012 voor te stellen.

Voor verdere vragen of bijkomende informatie : nicolas@joschko.be

 

Inwijding kajuitjacht varen voor jonge Sea Scouts

2012-10-02 06:32:05

Op zondag 30 september vaarde de Ti Punch het Insteekdok van Vilvoorde binnen om er een dagje kajuitjacht varen te organiseren voor de jongeren van de franstalige 25e eenheid Sea Scouts et Sea Guides (SGP).

Sommigen hadden de Ti Punch tijdens het zomerkamp voor het Scoutscentrum van Veere in Zeeland voor anker zien liggen, zonder echter de mogelijkheid te hebben aan boord te komen. Vandaag hadden ze allen de mogelijkheid aan boord te komen, maar mochten ze eveneens de boot als echte kapiteins besturen.

Het enthousiasme was enorm, van de kleinsten van 5 jaar tot de oudere Scouts en Gidsen toe.

Spijtig genoeg werd de dag engszins ingekort door een net dat de schroefas blokkeerde. Meer schrik dan schade, maar er moest toch in het water worden gedoken om de schroef vrij te maken. Deze animatie maakte er de dag des te spannender van !

Het Maritiem Atelier 'tegen de stroom in'.

2012-10-02 06:13:46

Het Maritiem Atelier werd minder tien maand geleden opgericht met als doel het minder gegoede jongeren mogelijk te maken toegang te hebben tot het zeilen. In dit eerste werkingssseizoen hebben meer dan 600 man-dagen zeilplezier kunnen schenken aan jongeren, in grote mate Sea Scouts.

Op basis van dit mooie resultaat en de aktieve samenwerking met de drie Sea Scouts eenheden die actief zijn in het Brusselse, luidde het Maritiem Atelier op zaterdag 22 september steevast zijn sociale luik in door deel te nemen aan het Biestebroekdok feest, georganiseerd door de vzw Sémaphore. Deze organisatie is reeds 20 jaar actief in sociale jongerenwerking en is gevestigd op de lichter 'Jean Bart' aan de Biestebroekkaai te anderlecht.

Het Maritiem Atelier legde die dag de band tussen de noord-en zuidzijde van het kanaal, 'tegen de stroom in'.

Een kleine vloot, samengesteld uit de Ti Punch, vier 'Lelievletten' van de Sea Scouts en een veiligheidsboot vertrok s'ochtends vroeg van de jachthaven naar het Biestebroekdok, met aan boord een vijftiental jongeren van het buurthuis van de Versaillelaan te Laken.

Ter plaatse werden er rondvaarten met de Ti Punch georganiseerd, terwijl anderen konden proeven aan het zeilen, het roeien of nog een toertje deden in de veiligheidsboot. De boten waren bemand met Sea Scouts die in de zomer onze boten hadden gebruikt voor hun kamp.

Het Maritiem Atelier maakt het zeilen ook voor minder gegoede jongeren mogelijk , tegen de stroom in...

538 dagen zeilgenot dankzij het Maritiem Atelier

2012-09-08 01:22:52

Bekijk de video van onze aktiviteit in 2012

Het Maritiem Atelier maakt een uiterst positieve balans op van haar aktiviteit tijdens dit eerste werkingsseizoen: In totaal werden niet minder dan 538 dagen zeilgenot aan brusselse jongeren geschonken.

De verschillende Sea Scouts eenheden en Marinekadetten aktief in het Brusselse maakten gebruik van onze boten. Doorheen deze aktiviteiten werden eveneens de samenwerkingsbanden tussen de verenigingen aangehaald.

Op sociaal niveau ontving het Maritiem Atelier in februari een groep jonge Sarden in sociale insertie en in september nemen we deel aan het Biestebroekdok feest, georganiseerd door de asbl Sémaphore.

Het geschonken zeiljacht 'Jonathan' werd in een rekordtijd vernieuwd en de 'Ti Punch' onderging een grondige onderhouds-en opfrissingsbeurt in dankzij  de Sea Scouts van het 140e FOS en het 75e.

Eveneens dankzij de samenwerking met de verschillende Sea Scouts eenheden kan het Maritiem Atelier haar sociale aktie ten voordele van minder gegoede jongeren, o.a. kinderen van rechter, ten volle aanvatten.

Op operationeel niveau zal de 'Ti Punch' in de toekomst in brussel gebaseerd blijven o.m. voor aktiviteiten die tot doel hebben een eerste contact met 'grote boten'  te organiseren. Daarnaast zullen de de 'Jonathan' en de 'Penguin' naar Nederland worden overgebracht, waarschijnlijk in Brouwershaven. Hierdoor worden ook kortere verblijven in Nederland mogelijk, zonder daarbij 3 à 4 dagen te verliezen door het traject heen en weer.

Tenslotte wenst het Maritiem Atelier haar vloot naar de toekomst toe uit te breiden met een zeewaardige zeilboot, die een 6-à 8 personen tellende bemanning toelaat op zee te zeilen. Hiervoor doet de vereniging beroep op eigenaars van boten die in de achterhavens liggen te 'slapen' en hun boten een nieuw leven wensen in te blazen ten gunste van jongeren. 

Bekijk de video van onze aktiviteit in 2012                                             Contact: nicolas@joschko.be

Zomerkamp van de Seascouts 140 e FOS

2012-08-24 09:49:02
De nederlandstalige Sea Scouts eenheid van het 140 e FOS (Federatie Open Scoutisme) gebruikte de Ti Punch gedurende haar zomerkamp in Zeeland. Naast de twee vletten en een Zodiac van de eenheid deed de Ti-Punch tijdens het twee weken durende kamp dienst als 'kommandoboot', waar de Scoutsleiding de dagelijkse aktiviteiten voorbereiden en toelichten. Naast inwijding in het varen met jachten werd er ook aktief vorming verstrekt in kaartlezen en navigatie. Het commentaar van Jonas, een van de jonge deelnemers, vat de feedback goed samen : "'t was gewoon super. Echt Merci !" Voor het Maritiem Atelier in ieder geval een aanmoediging om haar aktie verder uit te breiden.

De 75e eenheid Sea Scouts voor twee weken in Nederland

2012-08-17 12:12:29
De 'Clan' van de 75e Eenheid franstalige Seascouts vertrok met de Ti Punch gedurende twee weken naar Nederland. Het schitterende weer en de zomerse 'far niente'na een drukke examensessie maakte dat ze wild enthoesiast terug in Brussel toekwamen. s'anderendaags vertrok de boot dan weer met aan boord de pionniers van de 140e eenheid Seascouts FOS voor twee weken vaarplezier.

Pages