Press Blog


538 dagen zeilgenot dankzij het Maritiem Atelier

2012-09-08 01:22:52

Bekijk de video van onze aktiviteit in 2012

Het Maritiem Atelier maakt een uiterst positieve balans op van haar aktiviteit tijdens dit eerste werkingsseizoen: In totaal werden niet minder dan 538 dagen zeilgenot aan brusselse jongeren geschonken.

De verschillende Sea Scouts eenheden en Marinekadetten aktief in het Brusselse maakten gebruik van onze boten. Doorheen deze aktiviteiten werden eveneens de samenwerkingsbanden tussen de verenigingen aangehaald.

Op sociaal niveau ontving het Maritiem Atelier in februari een groep jonge Sarden in sociale insertie en in september nemen we deel aan het Biestebroekdok feest, georganiseerd door de asbl Sémaphore.

Het geschonken zeiljacht 'Jonathan' werd in een rekordtijd vernieuwd en de 'Ti Punch' onderging een grondige onderhouds-en opfrissingsbeurt in dankzij  de Sea Scouts van het 140e FOS en het 75e.

Eveneens dankzij de samenwerking met de verschillende Sea Scouts eenheden kan het Maritiem Atelier haar sociale aktie ten voordele van minder gegoede jongeren, o.a. kinderen van rechter, ten volle aanvatten.

Op operationeel niveau zal de 'Ti Punch' in de toekomst in brussel gebaseerd blijven o.m. voor aktiviteiten die tot doel hebben een eerste contact met 'grote boten'  te organiseren. Daarnaast zullen de de 'Jonathan' en de 'Penguin' naar Nederland worden overgebracht, waarschijnlijk in Brouwershaven. Hierdoor worden ook kortere verblijven in Nederland mogelijk, zonder daarbij 3 à 4 dagen te verliezen door het traject heen en weer.

Tenslotte wenst het Maritiem Atelier haar vloot naar de toekomst toe uit te breiden met een zeewaardige zeilboot, die een 6-à 8 personen tellende bemanning toelaat op zee te zeilen. Hiervoor doet de vereniging beroep op eigenaars van boten die in de achterhavens liggen te 'slapen' en hun boten een nieuw leven wensen in te blazen ten gunste van jongeren. 

Bekijk de video van onze aktiviteit in 2012                                             Contact: nicolas@joschko.be

Zomerkamp van de Seascouts 140 e FOS

2012-08-24 09:49:02
De nederlandstalige Sea Scouts eenheid van het 140 e FOS (Federatie Open Scoutisme) gebruikte de Ti Punch gedurende haar zomerkamp in Zeeland. Naast de twee vletten en een Zodiac van de eenheid deed de Ti-Punch tijdens het twee weken durende kamp dienst als 'kommandoboot', waar de Scoutsleiding de dagelijkse aktiviteiten voorbereiden en toelichten. Naast inwijding in het varen met jachten werd er ook aktief vorming verstrekt in kaartlezen en navigatie. Het commentaar van Jonas, een van de jonge deelnemers, vat de feedback goed samen : "'t was gewoon super. Echt Merci !" Voor het Maritiem Atelier in ieder geval een aanmoediging om haar aktie verder uit te breiden.

De 75e eenheid Sea Scouts voor twee weken in Nederland

2012-08-17 12:12:29
De 'Clan' van de 75e Eenheid franstalige Seascouts vertrok met de Ti Punch gedurende twee weken naar Nederland. Het schitterende weer en de zomerse 'far niente'na een drukke examensessie maakte dat ze wild enthoesiast terug in Brussel toekwamen. s'anderendaags vertrok de boot dan weer met aan boord de pionniers van de 140e eenheid Seascouts FOS voor twee weken vaarplezier.

De Sea Scouts van het 25e voor een week in Zeeland.

2012-07-17 12:03:05
Twee van de schepen van het Maritiem Atelier, de Ti Punch en de Jonathan, vaarden van 7 tot 15 juli onder de vlag van de '25e Unité des Scouts Marins SGP'. De Pionniers ontdekten er het leven op een kajuitzeiljacht, kregen cursus navigatie van de ervaren leiding en droegen hun steentje bij voor het onderhoud van de boten. Ondanks de 'wisselende' weeromstandigheden (tot windkracht 6 !) waren de sfeer en de keuken uitstekend en de Pionniers beëindigden hun reis uiterst tevreden van de ervaring. In het Scoutskamp te Veere, waar de rest van de eenheid verbleef en de Pionniers hun reis beëindigden, wekten de voor anker liggende schepen de nieuwschierigheid van de jongere Scouts op. Afspraak is in ieder geval reeds genomen voor een inwijdingsvaart aan hun basis in Vilvoorde ! Na een terugreis onder de kletsende regen vertrok de Ti Punch reeds daags nadien om de Scouts van het 75e naar Brouwershaven te begeleiden voor twee weken zeilplezier.

Full time gebruik van de boten tijdens de zomervakantie !

2012-07-17 12:11:20
Van 7 juli tot 15 augustus worden de boten van het Maritiem Atelier gebruikt door de verschillende brusselse Sea Scouts eenheden. Het 25e vertrekt op 7 juli met de Ti Punch en de Jonathan voor een week naar het Veerse Meer. Het 75e vertrekt dan weer met de Ti Punch op 15 juli met Ti Punch voor twee weken in de Nederlandse wateren. Daarna neemt het 140e FOS het roer van de Ti Punch, de Penguin en de Tarka over voor twee weken zomerkamp, eveneens in Nederland. De Penguin zal op zijn beurt gedurende de vakantiemaanden ter beschikking staan van de Sea Scouts in het Scoutskamp van Veere. De twee laatste vakantieweken zullen de nodige onderhoudswerken worden uitgevoerd met medewerking van de jongeren. Het Maritiem Atelier draait op volle toeren, en dit na slechts een half jaar bestaan !

De Marine Kadetten en het Maritiem Atelier slaan de handen samen !

2012-07-17 01:24:36
Het Koninklijk Korps van de Marine Kadetten heeft beroep gedaan op het Maritiem Atelier teneinde de boten ter beschikking te stellen voor hun opendeurdag van 23 juni jl. De Ti-Punch en de Tarka werden op professionele wijze bestuurd en vaarden tot laat in de nacht tot grote vreugde van de Kadetten en hun gasten. Het Maritiem Atelier verheugt zich over de uitstekende samenwerkingsgeest en afspraak werd genomen om de boten te gebruiken voor de aktiviteiten vanaf september.

De Sea Scouts van het 75e gebruiken voor het eerst de boten van het Maritiem Atelier

2012-04-17 10:42:04

Tussen 7 en 14 april organiseerden de Sea Scouts van het 75e een reis naar Zeeland. Daarbij werden voor het eerst de boten van het Maritiem Atelier gebruikt. Het betrof de 'Jonathan', een zeilboot uit 1971 die met de hulp van de Sea Scouts werd gerenoveerd, en de 'Ti Punch', een motorsailor uit 1934 die door haar eigenaar werd ter beschikking gesteld.

De jongeren kwamen enthoesiast en uiterst gelukkig terug van hun reis. De boten kwamen in nog betere staat terug dan ze vertrokken waren na een spontane kuisbeurt.

Een mooi voorbeeld van empowerment van jongeren rond een gemeenschappelijk project.

Reportage op Télé Bruxelles op 7 april 2012

De VZW MARITIEM ATELIER houdt woord!

2012-04-06 11:05:03

Drie maanden na de oprichting van de vereniging genoot de vzw Maritiem Atelier van een onverwachte steun en sympathiekapitaal. Het initiatief kwam meermaals in de pers, twee eigenaars schonken hun boot aan de vereniging en verschillende sponsors verstrekten ons financiële of logistieke ondersteuning.

De eerste boot die geschonken werd, een Coronado 25 van 1971, werd omgedoopt onder de naam ‘Jonathan’ en werd in minder dan drie maanden gerenoveerd en op de huidig geldende veiligheidsnormen gebracht.

Op zaterdag 7 april te 11uur vertrekken de Pioniers Sea Scouts van de 75e Eenheid voor een week avontuur op het Veerse Meer met de “Jonathan” en de “Ti-Punch”, een boot uit 1934 die door zijn eigenaar werd ter beschikking gesteld. De twee boten zullen tijdens hun reis de vloot vervoegen van de 40-tal boten die vanuit de BRYC jachthaven naar hun zomerhavens vertrekken (“Le Grand Départ”).

De vereniging stelt de boten gratis ter beschikking aan jeugdorganisaties in ruil voor hulp bij de vernieuwingswerken, of nog door andere jeugdorganisaties te begeleiden als skipper.

Zodra de Jonathan terug komt van het Veerse Meer, zal hij uit het water worden gelicht voor een schilderbeurt.

Het initiatief leverde ook andere ideeën op: het Maritiem Atelier zal deelnemen aan de Havenfeesten van 20 mei a.s., haar ondersteuning werd gesolliciteerd voor een feest aan het Biestebroekdok en er bestaan mogelijkheden om de vloot uit te breiden via de schenking van nieuwe schepen.

De bouw van een 11m60 lange “Bantry Yawl” zal worden opgestart zodra de subsidies ons toestaan het nodige hout voor de bouw aan te kopen.

Nicolas Joschko, voorzitter van de vzw verklaart: “het is fantastisch de ogen van de jongeren te zien fonkelen als ze kunnen deelnemen en op avontuur vertrekken met ‘grote’ boten. Door hen onze boten uit te lenen en hen het vertrouwen te schenken kunnen ze sommige dromen waarmaken en boten leren beheren…net zoals ze hun leven leren beheren”.

GIFTEN: BELFIUS (DEXIA) 068-8942962-74

Afspraak voor ‘het grote vertrek’: zaterdag 7 april te 10u30 aan het Nautisch Centrum, Vilvoordse Steenweg 2 – tegenover de ingang van Net Brussel.

Pages