Press Blog


Een (nieuwe) Bantrysloep voor Antwerpen

2022-03-28 01:45:12
Daar de oorspronkelijk voor Antwerpen bestemde Bantrysloep terug naar Brussel kwam voor zware bestelling en aldaar onder de nieuwe naam "Resilience" zal worden gebruikt voor roei activiteiten voor borstkankerpatiënten, besloot Maritiem Atelier de Bantrysloep "Uilenspiegel" voor Antwerpen te bestemmen. Ze werd daar op 23 maart op het Galgenweel te water gelaten en staat er ter beschikking van de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De directie wenst eveneens activiteiten op te starten voor kansarme jongeren uit Antwerpen, gecoacht door studenten. Maritiem Atelier verheugd zich op deze nieuwe initiatieven in Antwerpen. Binnenkort een regatta tussen Gent (Carolus Quinto), Antwerpen (Uilenspiegel) en Brussel (Zinneke) ???? Wij staan er klaar voor !

Schenking van de Javelot aan Oostende voor sociale activiteiten

2021-12-19 01:58:01

Via de schenking van onze Carter 37 'Javelot' aan de vzw Oostende Voor Anker (OVA) concretiseert Maritiem Atelier een nieuw sociaal partnership.

Hoewel de boot uitstekende zeilcapaciteiten heeft, was hij enigszins onderbenut en ontbrak het hem wat zorg. Na gesprekken met RNSYC, BRYC, het Koninklijk Werk IBIS te Oostende, de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen en Oostende Voor Anker is gebleken dat er een gemeenschappelijke interesse is voor het gebruik van de boot voor sociale inclusie -en vormingsactiviteiten, maar dat daarvoor een lokale focus noodzakelijk is.

De vzw Oostende Voor Anker leek ons de meest efficiënte partner, die bovendien eveneens onze sociale waarden deelt. De formele overdracht vond plaats op donderdag 17 december en wij hopen dat Hubert Rubbens en zijn Oostendse team in de komende jaren nog vele honderden man-dagen sociaal vaargenot zullen kunnen bieden aan jongeren en sociale doelgroepen.

De schenking kadert eveneens in onze strategische visie sociale activiteiten te kunnen bewerkstelligen, o.m. door de bouw en renovatie van boten, eerder dan er gewoon 'eigenaar' van te zijn

 

"De Eenhoorn" recruteert bemanningsleden

2021-09-29 02:56:08

Na de geslaagde eerste testen onder zeil van juli jl. gaat Maritiem Atelier op zoek naar toekomstige bemanningsleden voor "De Eenhoorn" (La Licorne).

Het is de bedoeling om via een aantal ééndaagse vormingen op het Kanaal zoveel mogelijk toekomstige bemanningsleden op te leiden et vertrouwd te maken met de specifieke complexiteit van het dwarsgetuigde zeilen. Uit deze personen zal dan gepikt worden om de toekomstige reizen te kunnen organiseren.

Kandidaten kunnen zich inschrijven via onze facebookpagina.

"Resilience", een 3e Bantrysloep voor Brussel

2021-09-29 02:49:20

Brussel zal eerstdaags een 3e Bantrysloep in haar nautisch patrimonium hebben. Het beteft de Parijse sloep "Val Maubuée", welke te Brussel zal worden gerestaureerd en daarna zal worden ter beschikking gesteld worden van de roeiclub SNUB Aviron aan de Werhuizenkaai. De boot zal daar specifiek worden gebruikt voor roei activiteiten voor dames die borstkanker hebben gehad. De boot zal dan ook herdoopt onder de naam 'Resilience'.

Dit type roei activiteiten is medisch gezien bijzonder nuttig en efficient voor de heropbouw van weefsels na een borstkanker.

Sedert een tiental jaren bestaan in verschillende steden 'Pink Rowing' activiteiten, voornamelijk met zgn 'Dragon Boats'. Het is echter de eerste keer dat een van de 82 replica's van de originele 'Bantry Sloep' van 1796 specifiek voor dit type activiteiten zal worden aangewend.

De Eenhoorn onder volle zeilen op het Grevenlingenmeer

2021-07-27 04:20:46

Omwille van de sanitaire crisis konden de testen onder zeil van de Eenhoorn vorig jaar niet plaatsvinden. Tussen 4 en 20 juli 2021 reisde de Eenhoorn , begeleid van de Javelot, naar het Grevenlingenmeer in Nederland om er de testen onder zeil uit te voeren. Niet alleen gedroeg de boot zich mooi op motor op de Schelde en de Oosterschelde, maar de testen onder zeil verliepen vlekkeloos.

We konden zelfs een dag de bemanning vrijaf geven om de Juniors van het 140e FOS Seascouts 'Roodbaard' aan boord te nemen voor een unieke zeilervaring.

Onze aanwezigheid lokte de nieuwschierigheid van tientallen Nederlandse, Begische en Duitse bezoekers naar de boot, en ook de pers interesserde zic aan onze unieke 'Spiegelboot'

De fotograaf Quentin Jo maakte een geweldige video van de eerste zeildag.

 

Multimodaal zeilkamp op het Grevenlingenmeer

2021-07-03 10:54:52

Parallel met het Solidaire Zomerkamp voor jongeren in Toulon, organiseert Maritiem Atelier een 'Multimodaal zeilkamp' op de Grevenlingen in Zeeland. Naast de Eenhoorn, die er haar zeiltesten doet, zullen ook de 'Javelot', de 'Jonathan' en de Bantrysloep 'Uilenspiegel' aldaar aanwezig zijn. De twee laatsten worden bemand door Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard', die op bepaalde dagen dan weer de Eenhoorn en de Javelot zullen vervoegen.

Aldus is het bedoeling zoveel mogelijk mensen op te leiden voor het zeilen met de Eenhoorn, de kajuitzeiljachten en de Bantrysloepen.

Solidair Zomerkamp in Toulon

2021-07-03 10:28:10

De Corona-perturbaties hebben ons niet belet onze sociale actie verder te zetten !

In de traditie van de Solidaire Zomerkampen vertrekt de bantrysloep 'Zinneke' van 8 tem 24 juli naar Toulon met een bemanning van Brusselse jongeren. In Toulon zal ze de Franse Bantrysloep 'Eaudouce' van de Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien Les Villas (Troyes) vervoegen voor twee weken culurele en sportieve uitwisseling.

Van harte Bedankt aan Fabienne Daisomont, die het Brussels team leidt.

De Eenhoorn klaar voor de vaart

2021-07-03 11:17:09

Iets meer dan vier jaar geleden werd het bouwproject van de Eenhoorn op de tafel gelegd. Thans is de boot uitgerust met zijn volle tuigage, veiligheidsuitrusting, lest en de nodige zeilen. Teneinde hem te kunnen gebruiken voor sociale doeleinden dienen zijn vaarcapaciteiten gevalideerd te worden. Daartoe werd nog een bijkomende stabiliteitsanalyse besteld bij Prof Lataire van de Hogere Zeevaartschool en vertrekt de boot op 4 juli naar de Grevenlingen om er de nodige testen onder zeil uit te voeren.

De boot zal begeleid worden door de Javelot als veiligheidsboot en naast het bouwteam zal tijdens de reis een team van zeilers opgeleid worden om de dwarsgetuigde zeilen te leren beheren.

Na validatie van de zeiltesten zal de boot naar Oostende varen, waar hij het festival 'Theater aan Zee' mee zal ondersteunen.

Eerste testen onder zeil met de Eenhoorn

2021-04-26 08:16:37

Dankzij de schenkingen die in de laatste maanden werden gedaan via de Koning Boudewijnstichting kon de uitrusting van de Eenhoorn weerom worden opgenomen na een bijzonder moeilijk Coronajaar. Zo konden we reeds een goed deel van de zeilen en de navigatie instrumenten installeren, evenals de nog ontbrekende ballast om de boot in zijn waterlijn te brengen.

Maar vooraleer we de sociale navigatie kunnen lanceren moeten we eerst het geheel grondig testen, het manipuleren van het dwarsgetuigd tuigage aanleren et de nodige teamleden vormen.

De eerste zeiltesten vonden plaats op 18 en 25 april op het kanaal te Brussel en de video kan hier worden bekeken. Veel kijkgenot !

Jaarverslag 2020

2021-01-16 05:39:53

Het Coronajaar zal waarschijnlijk nog lang door iedereen herinnerd worden...

Ondanks alle beperkingen, lockdows, mondmaskers et andere obstakels slaagden we erin toch nog in niet minder dan 740 man-dagen vaargenot te bieden aan Brusselse jongeren, senioren en kansarme doelgroepen, wat het totaal sinds het begin van onze actie de symbolische 10.000 doet overschrijden.

Wij wensen alle vrijwilligers, leden, partners, sponsors en schenkers van harte te danken om dit te hebben mogelijk gemaakt.

U kan de pdf van ons jaarverslag voor 2020 hier downloaden

Pages