Press Blog


De Eenhoorn klaar voor de vaart

2021-07-03 11:17:09

Iets meer dan vier jaar geleden werd het bouwproject van de Eenhoorn op de tafel gelegd. Thans is de boot uitgerust met zijn volle tuigage, veiligheidsuitrusting, lest en de nodige zeilen. Teneinde hem te kunnen gebruiken voor sociale doeleinden dienen zijn vaarcapaciteiten gevalideerd te worden. Daartoe werd nog een bijkomende stabiliteitsanalyse besteld bij Prof Lataire van de Hogere Zeevaartschool en vertrekt de boot op 4 juli naar de Grevenlingen om er de nodige testen onder zeil uit te voeren.

De boot zal begeleid worden door de Javelot als veiligheidsboot en naast het bouwteam zal tijdens de reis een team van zeilers opgeleid worden om de dwarsgetuigde zeilen te leren beheren.

Na validatie van de zeiltesten zal de boot naar Oostende varen, waar hij het festival 'Theater aan Zee' mee zal ondersteunen.

Eerste testen onder zeil met de Eenhoorn

2021-04-26 08:16:37

Dankzij de schenkingen die in de laatste maanden werden gedaan via de Koning Boudewijnstichting kon de uitrusting van de Eenhoorn weerom worden opgenomen na een bijzonder moeilijk Coronajaar. Zo konden we reeds een goed deel van de zeilen en de navigatie instrumenten installeren, evenals de nog ontbrekende ballast om de boot in zijn waterlijn te brengen.

Maar vooraleer we de sociale navigatie kunnen lanceren moeten we eerst het geheel grondig testen, het manipuleren van het dwarsgetuigd tuigage aanleren et de nodige teamleden vormen.

De eerste zeiltesten vonden plaats op 18 en 25 april op het kanaal te Brussel en de video kan hier worden bekeken. Veel kijkgenot !

Jaarverslag 2020

2021-01-16 05:39:53

Het Coronajaar zal waarschijnlijk nog lang door iedereen herinnerd worden...

Ondanks alle beperkingen, lockdows, mondmaskers et andere obstakels slaagden we erin toch nog in niet minder dan 740 man-dagen vaargenot te bieden aan Brusselse jongeren, senioren en kansarme doelgroepen, wat het totaal sinds het begin van onze actie de symbolische 10.000 doet overschrijden.

Wij wensen alle vrijwilligers, leden, partners, sponsors en schenkers van harte te danken om dit te hebben mogelijk gemaakt.

U kan de pdf van ons jaarverslag voor 2020 hier downloaden

Online schenking Koning Boudewijnstichting

2021-01-11 11:45:28

Het Corona jaar heeft onze aktie et financiën zwaar beïnvloed, maar wij geven niet op : Met meer dan 10.000 man-dagen zeilgenot aangeboden aan Brusselse jongeren en kansarme doelgroepen in 9 jaar aktiviteit is onze aktie duidelijk uniek en efficiënt. De Koning Boudewijnstichting steunt onze aktie door schenkingen fiskaal aftrekbaar te maken.

DOE NU EEN ONLINE SCHENKING VIA DE KONING BOUDEWIJN STICHTING EN GENIET VAN 45% FISKALE AFTREKBAARHEID !

VANHARTE bedankt bij voorbaat

10.000 !

2020-06-26 04:24:19
Een rond getal om te vieren : sinds het begin van onze activiteiten begin 2012 kon Maritiem Atelier 10.000 man-dagen vaargenot bieden aan Brusselse jongeren en daar gaan we prat over ! Van harte bedankt aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Ondanks het brutale stilvallen van onze activiteiten door de Coronacrisis stellen we met tevredenheid vast dat verschillende Jeugdhuizen en preventiediensten op ons beroep doen om deze zomer toch (roei)activiteiten op het kanaal te kunnen aanbieden, evenals zeilstages te Troyes (Frankrijk) op het 'Lac d'Orient'.

Bi-Communautaire steun voor het project van Antwerpse Bantry sloep

2020-06-22 06:13:43
Begin dit jaar maakte Maritiem het mogelijk de Parijse Bantry sloep 'Val maubuée' over te dragen aan de Koninklijke Antwerpse Watersport Vereniging SRNA. Het objectif is om naast Gent en Brussel ook in de Sinjorenstad roei-en zeilpraktijken met Bantry sloepen te kunnen opzetten. De boot behoeft echter eerst een grondige renovatie te ondergaan. Martiem Atelier en SRNA namen het initiatief het project in te dienen in het raam van een bi-communautaire projectoproep tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Deze beslisten recent om het project te onsdersteunen met een subsidie van 10.000€, waarvoor onze dank.

Covid-19 Exit strategie

2020-05-25 10:06:01
De Sanitaire crisis en het verplichte thuisblijven heeft zwaar gewogen op kansarme groepen, in het bijzonder de jongeren. Een team van vrijwilligers heeft de laatste weken alles in het werk gesteld om de verschillende boten van de vloot gebruiksklaar te maken voor de organisatie van nautische activiteiten, van zodra de veiligheidsraad er het groen licht zal voor geven. Wij contacteerden eveneens de verschillende Jeugdhuizen en Gemeenten om onze diensten aan te bieden.

Brussels Universities Regatta

2020-02-28 02:32:03
Net zoals de Britse universeiten Oxford en Cambridge mekaar jaarlijks meten in een roeiwedstrijd, organiseren we op dinsdag 21 april de eerste 'Brussels Universities Regatta' met Bantrysloepen in het Becodok.

De Eenhoorn op de Franse Marine Academie

2020-01-23 12:51:38
Op woensdag 22 januari had Maritiem Atelier de eer en het genoegen de Eenhoorn, en het project haar ter beschikking te stellen van het Kasteel van Versailles, voor te stellen aan de leden van de prestigieuse Parijse Marine Academie. De historica Mevr Halna du Fretay deed er een uiteenzetting over het ontstaan, de evolutie en de diversiteit van de Koninklijke Vloot te Versailles onder koning Lodewijk XIV, Nicolas Joschko, voorzitter van Maritiem Atelier, presenteerde er de bouw van de Eenhoorn en Commandant Hervy van de Franse Marine tekende het kader van een bijeenkomst van historische boten op de grote vijver van Versailles. Een gemeenschappelijk project in deze zin, uitgaande van lokale en internationale actoren, zal eerstdaags worden voorgesteld aan het management van het Kasteel van Versailles.

Prijs van de Franse Fédération Voile-Aviron

2020-01-23 12:30:43
Maritiem Atelier kreeg op zaterdag 19 januari, als volledige verassing, de prijs 2020 van de Franse roei-en zeil federatie FVA (www.voilaviron.org) voor ons dynamisme et de verwezenlijking van de Eenhoorn. De FVA steunt onze initiatieven, en meer in het bijzonder het project om de koninklijke vloot van Versailles onder Lodewijk XIV nieuw leven in te blazen via een bijeenkomst van traditionele boten die nauw aanleunen bij diegenen die er destijds vaarden. Van harte bedankt !

Pages