nicolas.joschko's blog


Sedert de oprichting van Maritiem Atelier einde 2011 kon de vereniging meer dan 9.000 man-dagen vaargenot bieden aan Brusselse jongeren !

Van harte bedankt aan alle leden en vrijwilligers die dit mogelijk maakten

De Stichting Koningin Paola, die o.m. projecten ten voordele van kansarme jongeren steunt, heeft besloten het project van de Eenhoorn te steunen. De veiligheidsuitrusting van de boot en de bemanning zal deels gefinancierd worden door de stichting.

De Raad van Bestuur van Maritiem Atelier en de jongeren die er het genot van zullen hebben wensen de Stichting te danken voor haar vertrouwen.

Naast de geschreven pers werden verschillende reportages besteed aan de tewaterlating. U kan ze hier (opnieuw) bekijken:

Journaal BRUZZ

Journaal RTBF

Mooie reportage over het project op  RTBF 7 à la 1

Journaal RTL

 

Op zaterdag 27 april was het zover : na 4.800 werkuren kon het bouwteam van de Eenhoorn de boot in Anderlecht tewater laten. Mevrouw Caroline Pauwels, rector van de VUB en meter van de boot, en de heer Erick Surcouf, nazaat van de Koning van van de vrijbuiters onder Napoleon en peter, doopten de boot met Champagne EN Brussels Kriekenbier.

Daarna vertrok de boot naar de BRYC jachthaven, waar hij in de komende maanden zal worden verder afgewerkt. Hij kreeg er een ereplaats naast het Clubhuis en is er vrij te bezichtigen.

Maritiem Atelier heeft het genoegen u de tewaterlating van "de Eenhoorn", replica van het 'Grote schip van Versailles' van 1669 aan te kondigen op zaterdag 27/4 tussen 10:30 en 12:00 aan de COOP, Demetskaai 23 te Anderlecht. Mevr. Caroline Pauwels, rector van de VUB, en de heer Erick Surcouf, nazaat van de beroemde Normandische kaper, zullen er meter en peter van zijn.

Een populair feest zal georganiseerd worden voor de COOP tussen 10:00 en 18:00.

Voor fotos te maken van de tewaterlating raden wij u de overkant van de Coop-site aan.
Omwille van het feit dat er testen moeten worden uitgevoerd tijdens de proefvaart, zal het spijtig genoeg niet mogelijk zijn aan boord te komen om veiligheidsoverwegingen.

begin van de namiddag vertrekt de boot naar de BRYC jachthaven, waar de masten en het tuigage zullen worden geplaatst in de volgende maanden.

De boot zal vanaf het Vergotedok vergezeld zijn van een vloot kleinere boten tot aan de jachthaven, waar om 18:30 een drink zal worden aangeboden.

De vzw Maritiem Atelier heeft sedert haar oprichting in 2012 8.000 man-dagen zeil-roei-en vaargenot kunnen bieden aan Brusselse jongeren !

In totaal werden de verschillende boten 996 dagen gebruikt. De duizenden werkuren om de boten te boten te bouwen, te renoveren en te herstellen tellen we inmiddels niet meer.

Van harte bedankt aan alle vrijwilligers, medewerkers, Sea Scouts, Marinekadetten, begripsvolle partners, sponsors en overheden die dit mogelijk maakten.

Na de prestigieuze Bruocsella prijs te hebben gewonnen kreeg het bouwproject van de Eenhoorn eveneens de financiële steun van de Haven van Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeente Anderlecht en de Stad Brussel, welk ons toelaat de bouw ervan te versnellen.
Van harte bedankt voor deze steun en erkenning !

Op 24 april werd de kiellegging van de 'Eenhoorn' officieel gevierd te Anderlecht. De Anderlechtse schepen Fabrice Cumps bevestigde het muntstuk dat naar maritieme traditie onder de grote mast werd gespijkerd.
Het is de betrachting om het schip einde 2018 nog te water te kunnen laten om daarna de masten en het want aan te maken op de BRYC-site. Als alles verloopt volgens schema zouden de eerste proefvaarten in de lente van 2019 kunnen plaatsvinden.
Onze betrachting is het schip in 2019 nog op de vijvers van het kasteel van Versailles te kunnen laten varen, 350 jaar nadat het eerste schip door Colbert werd besteld om de jonge Lodewijk XIV aan de marine te interesseren.

Einde december 2017 werden alle geprefabriceerde delen van de 'Eenhoorn' naar het COOP-gebouw aan de Demedtskaai te Anderlecht verhuisd om er te worden geassembleerd.
Aldus werden de 44 spanten gemonteerd, evenals het achterkasteel, de boeg en het boegbeeld. De kielbalk werd op 2 februari gezaagd en de effectieve bouw zal begin maart aanvangen.
Sponsors en schenkingen voor dit ambitieuze project zijn van harte welkom !

Sinds de oprichting einde 2011 schonk het Maritiem Atelier niet minder dan 7.000 man-dagen vaargenot aan Brusselse jongeren. In totaal werden de verschillende boten 900 dagen gebruikt. Deze cijfers houden geen rekening met de dagen die de Orca en de Ti punch totaliseerden sedert we ze afstonden aan anderen jongerenorganisaties.

De stichters hadden in hun wildste dromen noiit gedacht zulke resultaten te behalen en wij danken dan ook alle vrijwilligers, donors en financierende instanties om dit mogelijk te hebben gemaakt.

Pages