nicolas.joschko's blog


Begin dit jaar maakte Maritiem het mogelijk de Parijse Bantry sloep 'Val maubuée' over te dragen aan de Koninklijke Antwerpse Watersport Vereniging SRNA. Het objectif is om naast Gent en Brussel ook in de Sinjorenstad roei-en zeilpraktijken met Bantry sloepen te kunnen opzetten. De boot behoeft echter eerst een grondige renovatie te ondergaan.

Martiem Atelier en SRNA namen het initiatief het project in te dienen in het raam van een bi-communautaire projectoproep tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Deze beslisten recent om het project te onsdersteunen met een subsidie van 10.000€, waarvoor onze dank.

De Sanitaire crisis en het verplichte thuisblijven heeft zwaar gewogen op kansarme groepen, in het bijzonder de jongeren.
Een team van vrijwilligers heeft de laatste weken alles in het werk gesteld om de verschillende boten van de vloot gebruiksklaar te maken voor de organisatie van nautische activiteiten, van zodra de veiligheidsraad er het groen licht zal voor geven.
Wij contacteerden eveneens de verschillende Jeugdhuizen en Gemeenten om onze diensten aan te bieden.

Net zoals de Britse universeiten Oxford en Cambridge mekaar jaarlijks meten in een roeiwedstrijd, organiseren we op dinsdag 21 april de eerste 'Brussels Universities Regatta' met Bantrysloepen in het Becodok.

Op woensdag 22 januari had Maritiem Atelier de eer en het genoegen de Eenhoorn, en het project haar ter beschikking te stellen van het Kasteel van Versailles, voor te stellen aan de leden van de prestigieuse Parijse Marine Academie.

De historica Mevr Halna du Fretay deed er een uiteenzetting over het ontstaan, de evolutie en de diversiteit van de Koninklijke Vloot te Versailles onder koning Lodewijk XIV, Nicolas Joschko, voorzitter van Maritiem Atelier, presenteerde er de bouw van de Eenhoorn en Commandant Hervy van de Franse Marine tekende het kader van een bijeenkomst van historische boten op de grote vijver van Versailles.

Een gemeenschappelijk project in deze zin, uitgaande van lokale en internationale actoren, zal eerstdaags worden voorgesteld aan het management van het Kasteel van Versailles.

Maritiem Atelier kreeg op zaterdag 19 januari, als volledige verassing, de prijs 2020 van de Franse roei-en zeil federatie FVA (www.voilaviron.org) voor ons dynamisme et de verwezenlijking van de Eenhoorn.

De FVA steunt onze initiatieven, en meer in het bijzonder het project om de koninklijke vloot van Versailles onder Lodewijk XIV nieuw leven in te blazen via een bijeenkomst van traditionele boten die nauw aanleunen bij diegenen die er destijds vaarden.

Van harte bedankt !

Sedert enkele jaren ijvert de Antwerpse Watersportvereniging SRNA om, net als in Brussel en Gent, een Batry sloep te bouwen. Wetend dat de Parijse Bantrysloep 'Val Maubuée' reeds een paar jaar inactief was heeft Maritiem Atelier ervoor gezorgd dat de Parijse boot naar Antwerpen zou kunnen komen.
De schenking vond plaats op 14 januari en de boot werd afgezet op de SRNA site, waar haar restauratie eerstdaags zal aanvangen.

Maritiem Atelier en Zinneke Brussels kijken ernaar uit om binnenkort, samen met de Gentse Carolus Quinto, heuse roei-en zeilregata's te kunnen organiseren.

Met dank aan onze Franse vriende die de boot schonken en proficiat aan de SRNA !

Het was voor een tjokvol auditorium van de Hogere Zeevaartschool dat de vzw Maritiem Atelier op maandag 6 januari de Award van de Belgische Maritieme Liga in ontvangst kreeg. Naast het officiële diploma en de gedenkplaat kregen we bovendien ook een prachtige aquarel van het binnenvaren van de Bisquine 'La Granvillaise" te St Malo van de hand van marineschilder Aelterman.

Dit was de eerste super verassing van het nieuwe jaar !

Trouw aan onze slogan "leverancier van geluk sinds 2012" gaf Maritiem Atelier met plezier gevolg aan de vraag van de Sint om hem met Zwarte Piet naar de roeivereniging Royal Sport Nautique 1865 te brengen, waar een honderdtal jongeren hem met sterren in de ogen onthaalden.

De 6.000 werkuren van de bouw mogen ons niet uit het oog doen verliezen dat de Eenhoorn tot doel heeft kansarme jongeren mee toegang te verstrekken tot het zeilen. Het was dan ook een uitermate leuke trip die de eerste jongeren op 10 november jl maakten onder een prachtige herfszon. De 18 welpen van het 140e FOS waren verrukt met de ervaring en het diploma van matroos dat ze daarna ontvingen. Nu kunnen ze nog deelnemen aan de kleur/teken wedstrijd die we bij elke trip organiseren !

In de komende weken zullen we een 'schoolkit' samenstellen om leraars de mogelijkheid te geven hun leerlingen wat geschiedenis et scheepsbouwtechniek over te dragen. Voor de groteren zal de tekenwedstrijd allicht een foto/video werdstrijd worden, of nog het schrijven van een novel.

Amper was De eenhoorn/La Licorne uitgerust met haar masten en ra's dat op 21/9 de maiden trip naar Antwerpen werd ingezet. De boot nam daar met de twee Bantrysloepen deel aan de tweejaarlijkse bijeenkomst van traditionele schepen "Water-rAnt", waar hij duidelijk DE blikvanger was, omwille van zijn unieke karakter en het sociale project dat Maritiem Atelier sinds 8 jaar voert.

Van harte bedankt aan de organisatoren voor hun onthaal en de vlekkenloze organisatie. Afspraak binnen twee jaar.

Video van het vertrek door Quentin Joschko

link naar de ATV-reportage

Om de boot volledig operationeel te maken zijn we nog op zoek naar 3,5 ton lood als ballast en financiering voor de 12 zeilen.

Pages