nicolas.joschko's blog


Error message

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).

Na de geslaagde eerste testen onder zeil van juli jl. gaat Maritiem Atelier op zoek naar toekomstige bemanningsleden voor "De Eenhoorn" (La Licorne).

Het is de bedoeling om via een aantal ééndaagse vormingen op het Kanaal zoveel mogelijk toekomstige bemanningsleden op te leiden et vertrouwd te maken met de specifieke complexiteit van het dwarsgetuigde zeilen. Uit deze personen zal dan gepikt worden om de toekomstige reizen te kunnen organiseren.

Kandidaten kunnen zich inschrijven via onze facebookpagina.

Brussel zal eerstdaags een 3e Bantrysloep in haar nautisch patrimonium hebben. Het beteft de Parijse sloep "Val Maubuée", welke te Brussel zal worden gerestaureerd en daarna zal worden ter beschikking gesteld worden van de roeiclub SNUB Aviron aan de Werhuizenkaai. De boot zal daar specifiek worden gebruikt voor roei activiteiten voor dames die borstkanker hebben gehad. De boot zal dan ook herdoopt onder de naam 'Resilience'.

Dit type roei activiteiten is medisch gezien bijzonder nuttig en efficient voor de heropbouw van weefsels na een borstkanker.

Sedert een tiental jaren bestaan in verschillende steden 'Pink Rowing' activiteiten, voornamelijk met zgn 'Dragon Boats'. Het is echter de eerste keer dat een van de 82 replica's van de originele 'Bantry Sloep' van 1796 specifiek voor dit type activiteiten zal worden aangewend.

Omwille van de sanitaire crisis konden de testen onder zeil van de Eenhoorn vorig jaar niet plaatsvinden. Tussen 4 en 20 juli 2021 reisde de Eenhoorn , begeleid van de Javelot, naar het Grevenlingenmeer in Nederland om er de testen onder zeil uit te voeren. Niet alleen gedroeg de boot zich mooi op motor op de Schelde en de Oosterschelde, maar de testen onder zeil verliepen vlekkeloos.

We konden zelfs een dag de bemanning vrijaf geven om de Juniors van het 140e FOS Seascouts 'Roodbaard' aan boord te nemen voor een unieke zeilervaring.

Onze aanwezigheid lokte de nieuwschierigheid van tientallen Nederlandse, Begische en Duitse bezoekers naar de boot, en ook de pers interesserde zic aan onze unieke 'Spiegelboot'

De fotograaf Quentin Jo maakte een geweldige video van de eerste zeildag.

 

Parallel met het Solidaire Zomerkamp voor jongeren in Toulon, organiseert Maritiem Atelier een 'Multimodaal zeilkamp' op de Grevenlingen in Zeeland. Naast de Eenhoorn, die er haar zeiltesten doet, zullen ook de 'Javelot', de 'Jonathan' en de Bantrysloep 'Uilenspiegel' aldaar aanwezig zijn. De twee laatsten worden bemand door Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard', die op bepaalde dagen dan weer de Eenhoorn en de Javelot zullen vervoegen.

Aldus is het bedoeling zoveel mogelijk mensen op te leiden voor het zeilen met de Eenhoorn, de kajuitzeiljachten en de Bantrysloepen.

De Corona-perturbaties hebben ons niet belet onze sociale actie verder te zetten !

In de traditie van de Solidaire Zomerkampen vertrekt de bantrysloep 'Zinneke' van 8 tem 24 juli naar Toulon met een bemanning van Brusselse jongeren. In Toulon zal ze de Franse Bantrysloep 'Eaudouce' van de Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien Les Villas (Troyes) vervoegen voor twee weken culurele en sportieve uitwisseling.

Van harte Bedankt aan Fabienne Daisomont, die het Brussels team leidt.

Iets meer dan vier jaar geleden werd het bouwproject van de Eenhoorn op de tafel gelegd. Thans is de boot uitgerust met zijn volle tuigage, veiligheidsuitrusting, lest en de nodige zeilen. Teneinde hem te kunnen gebruiken voor sociale doeleinden dienen zijn vaarcapaciteiten gevalideerd te worden. Daartoe werd nog een bijkomende stabiliteitsanalyse besteld bij Prof Lataire van de Hogere Zeevaartschool en vertrekt de boot op 4 juli naar de Grevenlingen om er de nodige testen onder zeil uit te voeren.

De boot zal begeleid worden door de Javelot als veiligheidsboot en naast het bouwteam zal tijdens de reis een team van zeilers opgeleid worden om de dwarsgetuigde zeilen te leren beheren.

Na validatie van de zeiltesten zal de boot naar Oostende varen, waar hij het festival 'Theater aan Zee' mee zal ondersteunen.

Dankzij de schenkingen die in de laatste maanden werden gedaan via de Koning Boudewijnstichting kon de uitrusting van de Eenhoorn weerom worden opgenomen na een bijzonder moeilijk Coronajaar. Zo konden we reeds een goed deel van de zeilen en de navigatie instrumenten installeren, evenals de nog ontbrekende ballast om de boot in zijn waterlijn te brengen.

Maar vooraleer we de sociale navigatie kunnen lanceren moeten we eerst het geheel grondig testen, het manipuleren van het dwarsgetuigd tuigage aanleren et de nodige teamleden vormen.

De eerste zeiltesten vonden plaats op 18 en 25 april op het kanaal te Brussel en de video kan hier worden bekeken. Veel kijkgenot !

Het Coronajaar zal waarschijnlijk nog lang door iedereen herinnerd worden...

Ondanks alle beperkingen, lockdows, mondmaskers et andere obstakels slaagden we erin toch nog in niet minder dan 740 man-dagen vaargenot te bieden aan Brusselse jongeren, senioren en kansarme doelgroepen, wat het totaal sinds het begin van onze actie de symbolische 10.000 doet overschrijden.

Wij wensen alle vrijwilligers, leden, partners, sponsors en schenkers van harte te danken om dit te hebben mogelijk gemaakt.

U kan de pdf van ons jaarverslag voor 2020 hier downloaden

Het Corona jaar heeft onze aktie et financiën zwaar beïnvloed, maar wij geven niet op : Met meer dan 10.000 man-dagen zeilgenot aangeboden aan Brusselse jongeren en kansarme doelgroepen in 9 jaar aktiviteit is onze aktie duidelijk uniek en efficiënt. De Koning Boudewijnstichting steunt onze aktie door schenkingen fiskaal aftrekbaar te maken.

DOE NU EEN ONLINE SCHENKING VIA DE KONING BOUDEWIJN STICHTING EN GENIET VAN 45% FISKALE AFTREKBAARHEID !

VANHARTE bedankt bij voorbaat

Een rond getal om te vieren : sinds het begin van onze activiteiten begin 2012 kon Maritiem Atelier 10.000 man-dagen vaargenot bieden aan Brusselse jongeren en daar gaan we prat over !

Van harte bedankt aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

Ondanks het brutale stilvallen van onze activiteiten door de Coronacrisis stellen we met tevredenheid vast dat verschillende Jeugdhuizen en preventiediensten op ons beroep doen om deze zomer toch (roei)activiteiten op het kanaal te kunnen aanbieden, evenals zeilstages te Troyes (Frankrijk) op het 'Lac d'Orient'.

Pages