nicolas.joschko's blog


Error message

  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 143 of /home/www/drupal/sites/006_ateliermarin/modules/date/date_api/date_api.module).

Het Jaarverslag voor het werkingsjaar 2014 is beschikbaar ! Klik hier voor downoad.

Onder een stralende herfstzon werd op zaterdag 8 november 2014 de Brussels Bantry Bay sloep te water gelaten. In bijzijn van vele getuigen doopte Mady Fobert, de bezieler van de BRYC-zeilschool, de boot uitbundig met Brussels Kriekenbier. Daarna plaatste Philippe Schwarzenberg een Euro-munstuk onder de grootzeilmast en haalde Nicolas Joschko de geschiedenis van de 'Bantry Longboat' aan, evenals de objectieven en de in bijna 3 jaar activiteit behaalde resultaten. Onmiddellijk na de tewaterlating roeiden de Brusselse, Antwerpse en Gentse Sea Scouts onder het skipperschap van Laetitia de Viron gedurende enkele uren. Met de 1.380 werkuren sluit zich het avontuur van de bouw van de boot, maar begint er een nieuw, nl het mogelijk maken voor generaties jongeren toegang te verkrijgen tot het zeilen en roeien, met als objectief deel te kunnen nemen aan de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Reportage TVBrussel : Klik hier

Video van de bouw: klik hier

Zinneke's masten werden vorig weekeinde voor de eerste maal in hun mastvoeten gezet. Haar aanwezigheid op de BRYC-kade oogst waardering van de passanten.
Afspraak op 8 november voor de tewaterlating !

Zinneke, de Bantry Bay sloep die het Maritiem Atelier in februari jl aanving in het Lakense Byrrh-gebouw, zal binnekort het water in kunnen gaan. Maar vooreerst moest de anderhalve ton wegende boot uit zijn 3 meter hogere werkplaats worden gehaald en getransporteerd. Beide operaties waren een succes dankzij de vele vrijwilligers en het Tubeekse transportbedrijf Wim Dick.

De tewaterlating zelf is voorzien op zaterdag 8 november om 14 uur bij de BRYC.

Orca, de Trismus 32 die de vereniging vorig jaar toegeschonken kreeg werd deze maand uitgerust met een nieuw Volvo Penta motor. Tijdens een eerste testvaart tussen Brussel en Walsoorden konden we vaststellen dat hij perfect functionneert. Van harte bedankt aan de sponsors en het team van Plaisance Diffusion die de motor installeerde.

Sedert twee jaar en half is de vzw Maritiem Atelier actief in het ter beschikking stellen van zeiljachten aan jeugdorganisaties als de Sea Scouts of nog de Marine Kadetten. De finaliteit van de vereniging is echter het mogelijk te maken dat kansarme jongeren toegang kunnen krijgen tot het zeilen, omkaderd door o.m. ervaren Sea Seascouts.

Het is in dit opzicht dat de vereniging medio 2013 een samenwerking aanging met de Molenbeekse "Cité Joyeuse", die sedert een eeuw wezen, geplaatste en gehandicapte jongeren herbergt. Na een aantal ontdekkingsdagen te hebben georganiseerd op het kanaal, waar de jongeren de Ti Punch konden besturen, organiseerde het Maritiem Atelier tussen 6 en 15 augustus haar eerste solidair zomerkamp in Zeeland, waaraan een tiental jongeren van de Cité Joyeuse deelnamen.

Om de twee jaar verenigt de Atlantic Challenges Bantry sloepen en hun teams van 15  tot 25 jaar, afkomstig uit 13 landen. Dit jaar vond de wedstrijd plaats in de Bretoense Golfe du Morbihan van 21 tem 27 juli, tegelijkertijd met de Défi Breton, die op zijn beurt 13 Franse sloepen verenigt.

Teneinde ons Brussels team voor te bereiden op de deelname aan dergelijke evenementen was een delegatie van 3 personen aanwezig ter plaatse. Laetitia de Viron nam deel aan de Atlantic Challenge met het internale team, terwijl Philippe Schwarzenberger en Nicolas Joschko deelnamen aan de Défi Breton op de Bretoense sloep "Spered Ar Mor".

Naast het opdoen van kostbare ervaring, kon de delegatie contacten leggen met de organisatoren en de deelnemende teams.

Daar het Belgische (Gentse) team vaarde met een Nieuwe Carolus Quinto, maar met de oude zeilset, heeft het Maritiem Atelier de zeilen van Zinneke ter beschikking gesteld, wat hen toeliet uiteindelijk tweede te eindigen in de zeilraces.

De bouw van de Brusselse Bantry Yawl "Zinneke" schiet goed op : Op zondag 13 juli konden we met succes de boot omdraaien om aan de binnenafwerking te beginnen. De tewaterlating is gepland in september.

Sinds het begin van dit jaar zijn inmiddels zes maanden intensieve aktiviteit achter de rug.

- De "Javelot" werd in ontvangst genomen en werd heruitgerust. Een hoop energie en tijd waren nodig om haar een thuishaven te bekomen. Uiteindelijk heeft ze een ligplaats bekomen in Terneuzen.

- De Jonathan werd uitgerust met een nieuwe set zeilen en werd recent uit het water gehaald voor onderhoud;

- De herstellingswerken aan de motor van de orca werden aangevat;

- De bouw dan de Bantry Bay sloep werd aangevat op 1 februari in het door de Brusselse OCMW ter beschikking gestelde Byrrh-gebouw. De officiële kielleging werd op 25 april gevierd en twee maanden later was de beplanking van de romp klaar. Meerdere groepen jongeren namen eraan deel en de tewaterlating van "Zinneke" is voorzien voor september.

- Een vormingssessie voor de varende kaders werd georganiseerd en culmineerde met een oversteek naar Ramsgate tijdens de paasvakantie.

- Het Maritiem Atelier nam deel aan de Brusselse Havenfeesten in mei.

Het Maritiem Atelier organiseert haar eerste Solidair Vakantiekamp van 8 tot 15 augustus a.s. voor geplaatste jongeren van de 'Cité Joyeuse' en 'Aux Alizées'.

Een tiental jongeren van 13 tot 17 jaar zullen aldus het zeilgenot met kajuitjachten ontdekken in de Zeeuwse wateren, omkaderd door verantwoordelijken van de vereniging en oudere Sea Scouts die reeds onze boten hebben kunnen gebruiken en aldus bijdragen tot het sociale doel van de vereniging.

Een eerste contact met het varen werd voor hen reeds georganiseerd onder de vorm van een ontdekkingstrip op de Ti Punch op het kanaal.

De Ti Punch, de Orca, de Jonathan en de Javelot worden gemobiliseerd voor de expeditie.

Pages