nicolas.joschko's blog


Sinds het begin van dit jaar zijn inmiddels zes maanden intensieve aktiviteit achter de rug.

- De "Javelot" werd in ontvangst genomen en werd heruitgerust. Een hoop energie en tijd waren nodig om haar een thuishaven te bekomen. Uiteindelijk heeft ze een ligplaats bekomen in Terneuzen.

- De Jonathan werd uitgerust met een nieuwe set zeilen en werd recent uit het water gehaald voor onderhoud;

- De herstellingswerken aan de motor van de orca werden aangevat;

- De bouw dan de Bantry Bay sloep werd aangevat op 1 februari in het door de Brusselse OCMW ter beschikking gestelde Byrrh-gebouw. De officiële kielleging werd op 25 april gevierd en twee maanden later was de beplanking van de romp klaar. Meerdere groepen jongeren namen eraan deel en de tewaterlating van "Zinneke" is voorzien voor september.

- Een vormingssessie voor de varende kaders werd georganiseerd en culmineerde met een oversteek naar Ramsgate tijdens de paasvakantie.

- Het Maritiem Atelier nam deel aan de Brusselse Havenfeesten in mei.

Het Maritiem Atelier organiseert haar eerste Solidair Vakantiekamp van 8 tot 15 augustus a.s. voor geplaatste jongeren van de 'Cité Joyeuse' en 'Aux Alizées'.

Een tiental jongeren van 13 tot 17 jaar zullen aldus het zeilgenot met kajuitjachten ontdekken in de Zeeuwse wateren, omkaderd door verantwoordelijken van de vereniging en oudere Sea Scouts die reeds onze boten hebben kunnen gebruiken en aldus bijdragen tot het sociale doel van de vereniging.

Een eerste contact met het varen werd voor hen reeds georganiseerd onder de vorm van een ontdekkingstrip op de Ti Punch op het kanaal.

De Ti Punch, de Orca, de Jonathan en de Javelot worden gemobiliseerd voor de expeditie.

Het Maritiem Atelier heeft als einddoel kansarme jongeren toegang te verlenen tot het zeilen met kajuitjachten. Veiligheid en vorming van de omkadering zijn dan ook een prioriteiten in onze aktie. Een eerste praktijk stage 'zeilen op zee' werd dan ook georganiseerd voor van 13 tot 17 april op de Noordzee. Twee theorie vormingen gingen eraan vooraf.
Met een mooie windkracht 5 tot 6 trokken de 'Javelot' en de 'Mambo Tango' van Michel Deleers naar Duinkerken en later naar Ramsgate om terug te keren naar Nieuwpoort, waar nog een dagje manoeuvers werden geoefend. Daarna werd de 'Javelot' naar haar tijdelijke ligplaats in Terneuzen gebracht.
De deelnemers konden aldus proeven aan navigatie, weerbericht, VHF, zeilen bij nacht en manoeuvreren onder verschillende omstandigheden.
Het enthoesiasme van de deelnemers blijkt uit een commentaar in het logboek "10 miljard maal bedankt voor deze 5 dagen en 140 mijl zeilen, die het Maritiem Atelier ons schonk".

Een van de hoofdprojecten van het Maritiem Atelier is de bouw van een 11m60 lange houten "Bantry Bay Sloep". De werken werden aangevat op 1 februari jl. in het door de Brusselse OCMW ter beschikking gestelde BYRHH-gebouw. Na 300 werkuren, waarvan een deel door enthoesiaste jongeren werden gepresteerd, werd de kiel gelegd en is "Zinneke" nu officiel een boot geworden. We vierden de kiellegging op vrijdag 25 april in bijzijn van Minister Brigitte Grouwels.

Het hout voor de gangen werd inmiddels besteld, wat ons toelaat een nieuwe uitdaging aan te gaan, nl. het plooien van de gangen met stoom.

De tewaterlating is nog niet gepland, maar we lopen wel voor op ons schema...

De vzw Maritiem Atelier heeft de bouw van de 'Bantry Bay Gig'  "Zinneke" aangevangen.

De 'Bantry Bay Gig, soms ook Bantry Yawl of nog Bantry Yole genaamd, is een een replica van de admiraalssloep die de Franse Admiraal Nielly in december 1796 achterliet op het strand van Bantry (Ierland) na een catastrofale militaire expeditie. De boot werd op miraculeuze wijze in uiterst goede staat bewaard en werd in 1977 per toeval teruggevonden in 'Bantry House'. Thans staat ze -als oudste nog bestaande schip van de Franse Marine- te pronken in het National Maritime Museum te Dublin.

In 1986 lanceerden de scheepsarchitecten Lance Lee (USA) en Bernard Cadoret (F), gevogld door de 'Défi Jeunes' van het Franse magazine "Le Chasse-Marée", een oproep om er replica's van te bouwen. Thans bestaan er zo'n 60-tal Bantry Yoles verspreid over de wereld, waarvan totnogtoe slechts eentje in België, de Gentse "Carolus Quinto" (www.carolusquinto.be)

De Bantry yawl is emmergetuigd met 3 zeilen en heeft een bemanning van 13 personen, waarvan 10 roeiers.

Het Aktiviteitenverslag 2013 kan worden gedownload door op het beeld te klikken.

 

De vloot van het Maritiem Atelier kreeg vandaag een nieuwe aanwinst met de schenking van 'Javelot', een Carter 37 van 1973. Het schip is 11m20 lang voor 3m73 breed en werd gebouwd naar het plan van de Amerikaanse scheepsarchitect Dick Carter. Het zeiljacht revolutioneerde in 1973 de zeilsport, won verschillende wedstrijden en werd dan ook als een van de beste zeiljachten van de laatste 50 jaar erkend.

Door haar brede lijn in de vorm van een "Champagnecoupe" is de boot bijzonder efficiënt en snel scherp aan de wind. 'Javelot' is in uiterst goede staat en bijzonder ruim met een slaapcapaciteit voor 8 jongeren.

Wij wensen de heer Michel Remacle van harte te danken voor de schenking en de perfecte staat waarin hij het schip jarenlang onderhield. Wij rekenen op hem om onze jongeren de knepen van de fine tuning van het schip aan te leren.

Na de Haven van Brussel, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de CERA Bank heeft de FONDATION TOTAL eveneens besloten om het Maritiem Atelier financieel te ondersteunen. Het Maritiem Atelier is een van 60 projecten die wereldwijd werden weerhouden voor 2013. VAN HARTE BEDANKT voor uw vertrouwen !

Na tijdens ons eerste werkingsjaar 618 man-dagen zeilgenot aangeboden te hebben aan Brusselse jongeren, gaan we er prat op vandaag de 1.000 Man-dagen te hebben bereikt in 2013 !

De glimlach en het geluk van de jongeren is onze mooiste beloning.

Een ENORM GROTE dank aan onze partners, sympathisanten en vrijwilligers die dit resultaat mogelijk maakten.

De Orca, de Jonathan en de Ti Punch namen deel aan het Zomerkamp van het 140e FOS. Ondanks enige technische problemen bij het vertrek zijn de twee weken zeilen in Zeeland vlekkeloos verlopen.

Het zonnige weer en een mooie bries maakten het mogelijk gedurende het hele kamp te zeilen, inclusief op de Schelde tijdens de thuisvaart. De 21 Sea Scouts kwamen enthoesiast terug van hun reis op de Schelde, de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

De inwijding in het zeilen met kajuitzeiljachten dekte eveneens het leren lezen van marinekaarten, de VHF, de getijden, de vlaggen etiquette en het leven en werken in team op een boot. De formule blijkt succes te hebben gehad, gelet op het feit dat 7 onder hen zich voorbereiden om het Algemeen Stuurbrevet te halen.

Deze toekomstige gebreveteerden zullen op hun beurt jongeren kunnen inwijden in het zeilgenot op kajuitzeiljachten.

Pages